Mentoring Kunstpodia

Het Mondriaan Fonds heeft reeds in 2021 bij wijze van pilot samen met De Zaak Nu (new window) en Cultuur+Ondernemen (new window) een mentoringtraject ontwikkeld voor leidinggevenden van kunstpodia. Het doel van het traject was om organisaties een impuls te geven op het gebied van zakelijke ontwikkeling. Naast versterking van de organisatie werd er in het traject ook aandacht besteed aan effectief leiderschap. In 2022 heeft het pilottraject een vervolg gekregen. Leidinggevenden van kunstpodia die voor de regeling Programma’s Kunstpodia (aanvraagronde 2022) een toekenning hebben gekregen van het Mondriaan Fonds, konden zich hiervoor aanmelden. Ook leidinggevenden van positief beoordeelde organisaties die wegens tekort aan budget niet door het Mondriaan Fonds konden worden gehonoreerd, werden uitgenodigd voor dit traject.

Aan de pilot Mentoring voor Kunstpodia 2022-2023 hebben 16 leidinggevenden van 16 verschillende kunstpodia deelgenomen. Deelnemers zijn gekoppeld aan mentoren afkomstig uit directies van musea en culturele instellingen. Na de matching gingen de deelnemers samen met de mentor aan de slag met persoonlijke doelen zoals: effectief en situationeel leiderschap, werken in een tandem van artistiek- en zakelijk leidinggeven, personeelsmanagement, omgaan met bestuur en rvt, positionering als organisatie, strategieontwikkeling, risicomanagement en het toepassen van de culturele codes. Daarnaast was er de mogelijkheid om deel te nemen aan bredere kennissessies georganiseerd door Cultuur+Ondernemen en uitwisseling met de andere deelnemers.

Janke Brands is algemeen directeur van Human Activities (Amsterdam en Kinshasa, DR Congo), dat de komende jaren samen met CATPC (Lusanga, DR Congo) een White Cube programma uitvoert op Unilevers allereerste palmolie plantage in de Democratische Republiek Congo. Daarmee trachten Human Activites en CATCP een volgende stap te maken in “het streven van de Nederlandse kunstwereld om zich te ontworstelen aan een geschiedenis van kolonialisme en imperialisme”, aldus Brands. Vanuit de functie van leidinggevende startte Brands in 2022 een mentoringtraject bij Björn Stevens, directeur van de Eye Care Foundation (Amsterdam) en vertelt hierover het volgende:

“Met het mentoringtraject investeert het fonds in leidinggevenden in de kunstsector. Een besef van noodzaak van leren, en een daad van vertrouwen. Zonder dat het ten koste gaat van de projectbegroting, kan ik werken aan de versterking van onze organisatie. Het mentorschap met Björn is een aangename mix van abstracte en strategische onderwerpen enerzijds en praktische zaken anderzijds. Zijn expertise van musea tot internationale NGO sluit prachtig aan bij onze ontwikkeling.”

De pilot mentoring kunstpodia loopt van september 2022 tot maart 2023.