Sencity Festival in Tivoli Vredenburg, 2022. CUT_ met dove performer Theo Stoop. Foto: Jessie Kamp.

Kunst Verbinding

Sencity Festival in Tivoli Vredenburg, 2022. CUT_ met dove performer Theo Stoop. Foto: Jessie Kamp.

Kunst Verbinding is bestemd voor festivals, manifestaties en andere publieke initiatieven die niet primair op beeldende kunst zijn gericht maar wél ruimte bieden aan beeldende kunst. Het doel van deze regeling is het stimuleren van de verbinding van nieuwe doelgroepen met beeldende kunst. De bijdrage kan gebruikt worden voor een eenmalig evenement op het gebied van hedendaagse beeldende kunst (een projectbijdrage). Daarnaast is er ook een tweejarige bijdrage voor instellingen die beeldende kunstevenementen organiseren en zich dankzij deze bijdrage inhoudelijk en organisatorisch verder kunnen ontwikkelen (een ontwikkelbijdrage). Voor een projectbijdrage is maximaal 40% van de variabele projectkosten verbonden aan het beeldende kunstdeel van het project. Voor een ontwikkelbijdrage is de bijdrage maximaal 70% van de kosten, met een maximum bedrag van € 15.000.

Het aantal aanvragen voor deze regeling groeide, net als in eerdere jaren, ook in 2022 gestaag verder met in het verlengde hiervan een stijgend aantal toekenningen. De aanvragers variëren van sociaal maatschappelijke organisaties tot festivals. In 2022 ontving bijvoorbeeld Stichting Possibilize een bijdrage voor het Sencity Festival. Dit festival is gericht op mensen die niet of minder horen van muziek en biedt een programma dat bestaat uit onder andere beeldende kunst, zintuigprikkelende muziek, scenografie, (un)spoken word, comedy en wetenschap. Het festival vond in 2022 plaats in Tivoli Vredenburg (Utrecht). Binnen de context van het festival wordt beeldende kunst op een inclusieve wijze aangeboden. Ook stichting 24Classics heeft een bijdrage Kunst Verbinding ontvangen. Zij realiseerden een audiovisuele uitvoering van Gay Guerrilla, een stuk van componist Julius Eastman. De installatie biedt de mogelijkheid om een andere beleving van klassieke muziek mogelijk te maken, alsook een nieuw publiek bij de beeldende kunst te betrekken.

Aantal aanvragen: 31

Gehonoreerd: 11

Totaal gevraagd bedrag: € 814.726

Toegekend bedrag: € 280.375