Stevenson Gallery, Amsterdam.

KunstKoopregeling

Stevenson Gallery, Amsterdam.

Particulieren kunnen met de KunstKoopregeling hedendaagse kunst en vormgeving op afbetaling kopen bij galeries in Nederland. Het aankoopbedrag kan worden uitgespreid over een periode van maximaal 36 maanden, zonder rente of extra kosten. Het Mondriaan Fonds neemt deze voor zijn rekening. Het doel van deze regeling is het kopen van kunst toegankelijk maken voor een grotere groep mensen. Santander Consumer Finance is sinds 2020 samenwerkingspartner voor de regeling. Kopers die gebruik willen maken van de KunstKoop kunnen bij Santander hun leningaanvraag online indienen. In 2022 werd de KunstKoopregeling door 120 galeries verspreid over Nederland aangeboden.

Galeries dienen een aanvraag in om deel te kunnen nemen aan de KunstKoop. In 2021 werd in verband met de corona-omstandigheden de deelnametermijn van de galeries die zijn aangesloten bij de KunstKoop verlengd met 2 jaar. Hun deelname loopt nog tot en met 2023. Voor galeries die niet deelnamen aan de regeling werd in 2022 een extra aanvraagronde opengesteld. Als resultaat hebben 5 nieuwe galeries in Amsterdam zich aangesloten bij KunstKoop: Hama Gallery, Stevenson, Bildhalle, Galerie van Gelder, Homecoming Gallery. Dit is een mix van startende ondernemingen alsook meer gevestigde namen.

Galeries Bildhalle en Stevenson openden na eerdere vestigingen in het buitenland, respectievelijk in Zwitserland en Zuid-Afrika, ook dependances in Nederland waar ze de KunstKoop kunnen gaan aanbieden. Opvallend is dat de startende galeries uit de aanvraagronde een focus hebben op het toegankelijker maken van kunst. Zo zet Homecoming Gallery in op online zichtbaarheid in samenwerking met externe curatoren en richt Hama Gallery op een drempelverlagende manier de galerie in als ontmoetingsplek voor kunstenaars en publiek.

Het aantal afgesloten contracten en het totale aankoopbedrag van kunst met de KunstKoop vertoont een lichte daling ten opzichte van 2021. Zo is het aankoopbedrag gedaald met een percentage van ongeveer 12%. Een beweging die mogelijk samenvalt met de inflatie en daling van de koopkracht.

Om de zichtbaarheid van de KunstKoop verder te bevorderen werd door het Mondriaan Fonds in 2022 onder meer een podcast (new window) gelanceerd over het kopen van kunst, met bijdragen van kunstenaar Jochem Rotteveel, verzamelaar Ger van Dam, Galerie Bart (Nijmegen/Amsterdam) en Young Collectors Circle.

Totaal aankoopbedrag kunstwerken: € 1.031.909

Totaal leenbedrag: € 928.718

Aantal afgesloten contracten: 276