Herdenking Slavernijverleden 2021. Foto: Amaury Miller

Herdenking Slavernijverleden

Herdenking Slavernijverleden 2021. Foto: Amaury Miller

Jaarlijks vindt in Nederland de herdenking plaats van de juridische afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 in de toenmalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. Daarnaast worden in het hele land lokale herdenkingen van het slavernijverleden georganiseerd. Een bijdrage voor het organiseren van de nationale herdenking (new window) en het stimuleren en faciliteren van lokale herdenkingen kan alleen worden aangevraagd door het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee). Met de bijdrage Herdenking Slavernijverleden stimuleert het Mondriaan Fonds de verbreding en verdieping van de nationale herdenking. Het gaat om een bijdrage van maximaal € 200.000 per jaar.

Gehonoreerd: 1

Toegekend bedrag: € 200.000

Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Tijdens het Herdenkingsjaar Slavernijverleden van 1 juli 2023 tot en met 1 juli 2024 wordt extra aandacht besteed aan het slavernijverleden. Het Mondriaan Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie ontvingen ieder 1 miljoen euro van de Rijksoverheid om activiteiten tijdens het Herdenkingsjaar te ondersteunen van zowel instellingen als individuen en kleine lokale initiatieven die gevestigd zijn in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Centraal bij de activiteiten tijdens het Herdenkingsjaar staan de verhalen van de van oorsprong niet-Europese gemeenschappen betrokken bij het slavernijverleden. Doel is om kennis en bewustwording te vergroten over het slavernijverleden door de ontwikkeling van diverse soorten presentaties aan het publiek.

De oproep werd in 2022 opengesteld en in 2023 zijn er 2 deadlinerondes voor het indienen van een aanvraag. De oproep is tot stand gekomen met behulp van een klankbordgroep met leden afkomstig uit de verschillende betrokken gemeenschappen. Klik hier (new window) voor meer informatie over de open oproep.