Plastic Crush Climate Positive

Het Nationaal Museum van Wereldculturen (Berg en Dal, Leiden en Amsterdam) heeft in 2022 ondersteuning ontvangen van het Mondriaan Fonds bij het onderzoek naar een klimaatpositieve aanpak van de tentoonstelling Plastic Crush. Onderdeel van dit onderzoek was een reeks workshops - van het designbureau Kode21 - voor alle betrokkenen van de tentoonstelling. De workshops vonden plaats eind 2021 en begin 2022. De 3 bijeenkomsten hebben naast concrete plannen voor de verduurzaming van een tentoonstelling, ook geleid tot ideeën die breder in de organisatie toegepast kunnen worden. Belangrijke resultaten waren er onder andere met betrekking tot het verlengen van de levensduur van objecten en materialen, het terugdringen van emissies in de productiefase, het verbeteren van de opslag van koolstof en het reduceren van energieverbruik. De uitkomsten zijn verwerkt in de tentoonstelling Plastic Crush en zijn door Kode21 gebundeld in het document over low carbon scenario’s.