Julie Hengeveld ontving een bijdrage een onderzoeksperiode voor de collectie van het Curaçaosch Museum. Foto: L. Swarte

Curator Beschouwer

Julie Hengeveld ontving een bijdrage een onderzoeksperiode voor de collectie van het Curaçaosch Museum. Foto: L. Swarte

De regeling Curator Beschouwer is bestemd voor curatoren, critici, theoretici en beschouwers die minimaal 2 jaar professioneel werkzaam zijn op het gebied van beeldende kunst en erfgoed in Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius). Hiermee stimuleert het Mondriaan Fonds de praktijk van curatoren en beschouwers die met nieuwe visies en verhalen een sleutelrol vervullen tussen kunst en erfgoed enerzijds en het publiek anderzijds. Curatoren en beschouwers kunnen de bijdrage gebruiken voor het uitwerken van plannen en het ontwikkelen van visies en verhalen die de kwaliteit van beeldende kunst en erfgoed versterken en belichten voor het publiek. Het betreft een vaste bijdrage variërend van 1 tot maximaal 12 maanden. De looptijd van de bijdrage moet aannemelijk worden gemaakt in een werkplan.

In 2022 is het aantal ontvangen aanvragen met 82% toegenomen ten opzichte van 2021. Dit komt wellicht doordat de regeling voor het tweede jaar van kracht was en dus bekender is bij de doelgroep. Het percentage gehonoreerde aanvragen lag in 2022 lager dan in 2021: in 2021 werd 57% van de aanvragen gehonoreerd tegenover 42% in 2022. Het toegekende bedrag is nagenoeg gelijk met 2021.

Van de in 2022 toegekende aanvragen, werden 13 aanvragen gefinancierd uit de RAOCCC-middelen. Dit is het budget vanuit het ministerie van OCW voor extra ondersteuning naar aanleiding van de coronapandemie. Klik hier (new window) voor meer informatie over de RAOCCC-middelen.

Wat betreft het aard en de doel van de projecten, is de diversiteit in aanvragen groot. Dit komt omdat het gaat om curatoren en beschouwers die zowel op het gebied van erfgoed als beeldende kunst werken. Het merendeel van de aanvragen resulteert in een publicatie. Zo onderzoekt Jolanda Bos de waaiercollectie van Fransje Hovinga-van Eijsden, wat zal resulteren in een publicatie. Waaiers zijn gebruiksvoorwerpen binnen verschillende culturen en tijden die in een breed scala van sociale functies worden ingezet. Bos wil zowel een geschiedenis van de waaier presenteren, als het persoonlijke verhaal belichten over hoe deze bijzondere collectie is ontstaan.

Curator Hilde de Bruijn onderzoekt of het mogelijk is om het werk 7000 Eichen (1982) van kunstenaar Joseph Beuys uit te voeren in Drenthe anno 2023. Beuys plantte in de jaren ’80 in Kassel (Duitsland) 7000 bomen, een Sozial Skulptur die herhaald kan worden. Omdat de Rijksoverheid vanuit de klimaatdoelstellingen de verplichting heeft om voor 2030 37.000 hectare bomen bij te planten, ziet De Bruijn hier een mogelijkheid. Ze wil met verschillende groeperingen en organisaties in gesprek over de haalbaarheid van dit project en de kunstzinnige implicaties van een herhaling van Beuys’ werk.

Een ander voorbeeld van een gehonoreerde aanvraag binnen deze regeling is het project van onderzoeker Julie Hengeveld. Hengeveld onderzoekt de collectie- en tentoonstellingsgeschiedenis van het Curaçaosch Museum vanaf de oprichting in 1948 tot nu. Hierbij heeft Hengeveld speciale aandacht voor de culturele samenwerking tussen Curaçao en Nederland. Er was van 1947 tot 1953 sprake van een nauwe band tussen directeur Chris Engels en Willem Sandberg, directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam, waardoor er veel Nederlandse tentoonstellingen te zien zijn geweest op Curaçao die het tentoonstellings- en aankoopbeleid hebben beïnvloed.

Inflatiecorrectie
Vanaf 1 januari 2023 is binnen een aantal regelingen, waaronder Curator Beschouwer, een inflatiecorrectie doorgevoerd. Aanvragen die een (subsidie)periode hebben die start in 2023, maar in 2022 werden beschikt, kregen reeds het nieuwe standaardbedrag.

Aantal aanvragen: 51

Gehonoreerd: 21, waarvan 13 uit RAOCCC middelen

Totaal gevraagd bedrag: € 744.505

Toegekend bedrag: € 277.160, waarvan € 160.000 uit RAOCCC middelen