Rondvaartboot de Grobol. Foto: Museum Broekerveiling

Restauratie Mobiel Erfgoed

Rondvaartboot de Grobol. Foto: Museum Broekerveiling

Organisaties op het gebied van mobiel erfgoed kunnen alleen of met een andere instelling een bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed aanvragen. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht. Doel van deze regeling is de kwaliteit van bijzonder mobiel erfgoed te versterken en op een duurzame wijze operationeel te houden, waarbij aandacht is voor milieu-, energie- en klimaataspecten. De bijdrage kan worden gebruikt voor restauratie en herstel van erfgoed dat is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (new window) en dat een duidelijke positie inneemt in de verhaallijn van de Toonbeelden (new window), waarmee uitdrukking wordt gegeven aan een bijzonder nationaal of regionaal belang. De maximale bijdrage is 50% van de projectkosten.

Koninklijke DC-3 Dakota 'Prinses Amalia'. Foto: Dutch Dakota Association Classic Airlines

In 2022 werden er minder aanvragen ingediend en gehonoreerd dan in 2021. Wel is er een grote verscheidenheid te zien binnen de objecten waarvoor aangevraagd is en die zijn gehonoreerd. Waaronder verschillende zeilboten, een rondvaartboot, een vliegtuig en een treinwagon. Medio november 2022 was het volledige budget voor dit kalenderjaar besteed, waarna de regeling gesloten werd in afwachting van mogelijk nieuw budget vanuit het ministerie van OCW voor 2023.

Een voorbeeld van een gehonoreerde aanvraag is het project van Museum BroekerVeiling (Dijk en Waard). Het museum ontving een bijdrage voor het verduurzamen en restaureren van de rondvaartboot de Grobol (new window). Het museum laat de Grobol ombouwen tot een dichte en elektrisch aangedreven boot zodat museumbezoekers door het Rijk der duizend eilanden in Noord-Holland kunnen varen. Verwacht wordt dat er vanaf 1 april 2023 door het gebied gevaren kan worden met de stille en schone rondvaartboot.

Ook stichting DDA Classic Airlines ontving in 2022 een bijdrage, specifiek voor de digitalisering van de DC-3 Dakota Prinses Amalia. Met de bijdrage is het toestel (new window) geüpdatet met een communicatie- en waarschuwingssysteem en is er GPS navigatie geïnstalleerd waarmee de luchtwaardigheid van dit toestel is gewaarborgd.

Aantal aanvragen: 11

Gehonoreerd: 6

Totaal gevraagd bedrag: € 675.842

Toegekend bedrag: € 476.260