Corona-ondersteuning

In 2022 heeft het Mondriaan Fonds extra maatregelen genomen om de beeldende kunst- en erfgoedsector te ondersteunen in de nasleep van de coronacrisis. Het kabinet stelde wederom steunpakketten voor de culturele sector beschikbaar. Dit heeft geleid tot de uitwerking van verschillende steunmaatregelen voor kunstenaars, curatoren, musea en kunstinstellingen. Klik in het linker menu voor een toelichting per specifieke steunmaatregel.