Voucher Internationaal

Homepage van MMCA

De Voucher Internationaal is bestemd voor beeldend kunstenaars, curatoren en beschouwers uit Nederland. Met de Voucher Internationaal wil het Mondriaan Fonds de zichtbaarheid en internationale waardering voor hedendaagse beeldende kunst uit Nederland vergroten. Deze bijdrage biedt een verkorte aanvraagprocedure in vergelijking met andere regelingen om snel in te kunnen gaan op een uitnodiging van een internationaal erkende hedendaagse beeldende kunstinstelling, -platform, -festival of -symposium in het buitenland voor bijvoorbeeld het geven van een lezing, performance, workshop of deelname aan een panel. Aanvragers kunnen een bijdrage krijgen voor reis- en verblijfskosten tot een maximum van € 2.500.

Deelname Jeanette Bisschops aan Artist Talk van MMCA (Zuid-Korea)

In 2022 is bijna de helft van de aanvragen toegekend. Aanvragers reisden hoofzakelijk binnen Europa, maar er waren ook meerdere toekenningen voor activiteiten in de Verenigde Staten, Mexico en Zuid-Korea. Kunstenaar Ana Bravo Perez ontving bijvoorbeeld een bijdrage voor het geven van een lezing-performance bij Haus der Kulturen der Welt (Berlijn, Duitsland). Curator Jeanette Bisschops ontving een bijdrage voor het geven van een workshop en Q&A bij MMCA (Seoul, Zuid-Korea).

De bijdrage Voucher Internationaal heeft in 2022 voor het eerst een volledig kalenderjaar opengestaan. De regeling is geïntroduceerd in 2020, maar werd in het voorjaar van dat jaar gesloten in verband met de coronapandemie tot begin 2022.

Aantal aanvragen: 52

Gehonoreerd: 24

Totaal gevraagd bedrag: € 84.330

Toegekend bedrag: € 29.248