Allard Pierson Museum, onderzoeksproject 'Oog in oog. De mensen achter mummieportretten.

Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen

Allard Pierson Museum, onderzoeksproject 'Oog in oog. De mensen achter mummieportretten.

De regeling Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen is bestemd voor Nederlandse erfgoedinstellingen die willen samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden. Doel is het stimuleren van nieuwe inzichten, onderzoek en internationale samenwerkingen op het gebied van cultureel erfgoed die internationaal opvallen door hun belang en resulteren in een presentatie. Er kan ook een bijdrage worden aangevraagd voor de ontwikkelfase van een project.
 
In 2022 ontving het Mondriaan Fonds een verviervoudiging van het aantal aanvragen ten opzichte van 2021, dit is te verklaren door de grotendeels opgeheven coronarestricties en reisbeperkingen. De Nederlandse instellingen aan wie de bijdragen werden toegekend werken samen met internationale musea en instellingen uit onder andere Suriname, Frankrijk, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Het Allard Pierson (Amsterdam) ontving bijvoorbeeld een bijdrage voor het project Oog in oog. De mensen achter mummieportretten. Het museum startte hiervoor een collectieonderzoek naar 12 Oudegyptische mummieportretten in samenwerking met Museum August Kestner (Hannover, Duitsland), Musée Royal de Mariemont (Morlanwelz, België), de Reiss-Engelhorn-Museen (Mannheim, Duitsland) en de Sammlung des Ägyptologischen Instituts van de Universiteit Heidelberg (Duitsland). Daarbij richt het onderzoek zich specifiek op de gebruikte materialen en de herkomstgeschiedenis.

Expert workshop in Allard Pierson Museum. Foto: Yosi Pozeil

Een ander voorbeeld is de bijdrage die Museum het Valkhof (Nijmegen) via deze regeling ontving voor het project Zichtbare geschiedenis: een Surinaams diorama in Nijmegen. Het museum streeft ernaar om na de geplande verbouwing en heropening van het museum een meer inclusief en meerstemmig verhaal te vertellen in de vaste opstelling. Het heeft een diorama van een Surinaamse plantage in de collectie, maar over dit specifieke object nog weinig kennis. In de tijd dat het museum gesloten is tijdens de verbouwing, wil de instelling in samenwerking met Museum Bakkie (Reijnsdorp, Suriname) onderzoek doen naar dit diorama. Museum het Valkhof ontving een bijdrage voor een haalbaarheidsonderzoek voor dit project, waarmee vooronderzoek en de reis- en verblijfkosten voor een bezoek aan Suriname kunnen worden gedekt.

Aantal aanvragen: 8

Gehonoreerd: 4

Totaal gevraagd bedrag: € 788.518

Toegekend bedrag: € 294.500