Collectiestukken Museum Vlaardingen. Foto: Museum Vlaardingen.

Collectiemobiliteit

Collectiestukken Museum Vlaardingen. Foto: Museum Vlaardingen.

De regeling Collectiemobiliteit is bestemd voor musea en andere erfgoedinstellingen die collectieonderdelen willen selecteren, afstoten of herplaatsen om zo de kwaliteit van collecties, de zichtbaarheid voor het publiek en de focus van collectieprofielen te verbeteren. Doel is het bevorderen van het inzicht in dat wat belangrijk is voor de Collectie Nederland waardoor de kwaliteit en de zichtbaarheid daarvan vergroot wordt. Het Mondriaan Fonds draagt maximaal 40% van de kosten bij.

Scheepsmodellen uit collectie Museum Vlaardingen. Foto: Museum Vlaardingen.

In 2022 werd één project ondersteund: de tweede fase van het herwaarderingstraject van Museum Vlaardingen (new window). De collectie van Museum Vlaardingen bestond uit circa 20.000 geregistreerde objecten. Dit is voor een museum van deze omvang een omvangrijke collectie. De collectie sloot echter niet meer volledig aan bij het huidige profiel van het museum. Na een eerder ondersteunde eerste fase, heeft het museum aangevraagd voor de afrondende fase van het herwaarderingstraject. Voor deze tweede fase was het streven om zoveel mogelijk objecten te herplaatsen naar een nieuwe geschikte bestemming. Het publiek werd hierbij meer dan voorheen betrokken bij het traject doordat het museum de bezoekers inzake gaf in de keuzes die werden gemaakt door op zaal te selecteren.
 
Léanne Selles, directeur van Museum Vlaardingen, schreef in haar blog over het herwaarderingstraject:

“Ik vertelde [tijdens een seminar, red.] over de achtergrond en aanleiding van het herwaarderingstraject van Museum Vlaardingen. Door onze aanpak, waarbij we de gehele collectie herwaarderen, is dit traject behoorlijk kostbaar. We hebben niet voor niets een beroep moeten doen op diverse fondsen om het project te kunnen uitvoeren. Doel van het traject is ook niet om geld te verdienen, maar om zoveel mogelijk objecten, die niet meer passen binnen het profiel van het museum, over te brengen naar een passend museum.”

Aantal aanvragen: 1

Gehonoreerd: 1

Totaal gevraagd bedrag: € 75.000

Toegekend bedrag: € 75.000