Richard Bolhuis, video still Delfzijl.

Kunstenaar Basis

Richard Bolhuis, video still Delfzijl.

De regeling Kunstenaar Basis is er voor beeldend kunstenaars die 4 jaar of langer werkzaam zijn, om nieuw werk te maken en de beroepspraktijk verder te ontwikkelen. Met Kunstenaar Basis wil het Mondriaan Fonds ervaren beeldend kunstenaars de mogelijkheid bieden hun oeuvre uit te breiden en een betekenisvolle en zichtbare bijdrage te leveren aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De bijdrage kan gebruikt worden voor het maken van werk, zoals voor onderzoek, experiment, de aanschaf van materiaal en apparatuur. Of voor het uitwerken van een opdracht en voor deelname aan tentoonstellingen en manifestaties in het binnen- en buitenland. Het subsidiebedrag wordt gespreid uitbetaald in minimaal 2 en maximaal 4 jaar. De bijdrage bedroeg in 2022 per toekenning € 40.000.

In 2022 nam het aantal ontvangen aanvragen met 67% toe ten opzichte van 2021. Het aantal aanvragen in 2021 week echter sterk af van het gemiddelde van de 4 jaren daarvoor. Mogelijk heeft de onzekerheid die veroorzaakt werd door de coronapandemie en de beschikbaarheid van tijdelijke steunmiddelen daarin een rol gespeeld. Uitgaande van het gemiddeld aantal aanvragen in de voorgaande 4 jaar lag het aantal aanvragen in 2022 11% boven het gemiddelde. Een verklaring voor deze toename zou kunnen zijn dat het Mondriaan Fonds toegankelijker wordt ervaren door aanvragers. De introductie van een nieuwe huisstijl en website in de eerste helft van 2022 zou daaraan kunnen hebben bijgedragen. Dit is niet met zekerheid vast te stellen.
 
Circa 50% van de in 2022 behandelde aanvragen is gehonoreerd. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Van de in 2022 toegekende aanvragen, werden 13 aanvragen gefinancierd uit de RAOCCC-middelen. Dit is het budget vanuit het ministerie van OCW voor extra ondersteuning naar aanleiding van de coronapandemie. Klik hier (new window) voor meer informatie over de RAOCCC-middelen.

Kunstenaar Basis stelt kunstenaars in staat om nieuw werk te maken. Zo wilde kunstenaar Marenne Welten de bijdrage onder meer gebruiken voor een werkperiode om een aantal grote schilderijen te maken. De resultaten daarvan zullen in 2023 te zien zijn bij galerie Harkawik (New York, Verenigde Staten) en galerie Clint Roenisch (Toronto, Canada). Kunstenaar Sheng-Wen Lo onderzoekt in diens praktijk de relatie tussen mensen en andere dieren, vaak vanuit een technologisch perspectief. De komende 4 jaar wil hij verder werken aan een aantal doorlopende research projecten, zoals Watch out en Matter of Scale.

Willem de Haan, Twisted-Roads, 2022.

Kunstenaars kunnen ook van de regeling gebruik maken om hun beroepspraktijk te ontwikkelen en te bestendigen. Willem de Haan studeerde in 2017 af aan de kunstacademie en is sindsdien professioneel werkzaam als kunstenaar. In zijn werk voegt hij vervreemdende elementen toe aan herkenbare situaties. Hij vroeg een bijdrage Kunstenaar Basis aan om zich de komende 4 jaar te verdiepen in thema's die belangrijk zijn voor de inhoudelijke ontwikkeling van zijn kunstenaarspraktijk. Ook wil hij aandacht besteden aan het documenteren van zijn projecten, zijn internationale mobiliteit verhogen en investeren in duurzame materialen.

Inflatiecorrectie
Vanaf 1 januari 2023 is binnen een aantal regelingen, waaronder Kunstenaar Basis, een inflatiecorrectie doorgevoerd. Aanvragen die een (subsidie)periode hebben die start in 2023, maar in 2022 werden beschikt kregen reeds het nieuwe standaardbedrag van € 44.000.

Aantal aanvragen: 280

Gehonoreerd: 137, waarvan 13 uit RAOCCC middelen

Totaal gevraagd bedrag: € 11.328.000

Toegekend bedrag: € 5.564.000, waarvan € 520.000 uit RAOCCC middelen