Adviseurs

Bij het beoordelen van de aanvragen is het advies van onafhankelijke adviseurs doorslaggevend. Zij worden geselecteerd op basis van deskundigheid en ze functioneren in commissies. Bij het samenstellen van adviescommissies wordt gestreefd naar een goede afspiegeling van de opbouw van de samenleving en rekening gehouden met de competentie interculturele sensitiviteit. Daarbij wordt waar mogelijk gelet op leeftijd, gender en de geografische spreiding van woon- en werkplaats. Mede gelet op de adviseurs die kunnen worden herbenoemd is voor de werving in 2022 gekozen om met name in te zetten op nieuwe adviseurs met kennis en expertise van het culturele veld in regio’s anders dan de regio Randstad.

De wervingscampagne leverde 45 sollicitaties op. De selectiecommissie heeft met 28 kandidaten gesprekken gevoerd en uiteindelijk 26 kandidaten uitgekozen voor benoeming. Van de huidige adviseurs zijn 23 niet voor herbenoeming aan het bestuur van het Mondriaan Fonds voorgedragen; dit in verband met het bereiken van het einde van de benoemingstermijn. Er zijn 28 adviseurs voorgedragen voor herbenoeming voor de periode van maximaal 1 jaar. 9 adviseurs zijn voorzitter. 21 adviseurs zitten nog in de eerste benoemingstermijn van 2 jaar en behoeven niet herbenoemd te worden. De 26 nieuwe adviseurs zijn voorgedragen voor benoeming voor de periode van 2 jaar.

Zie hieronder een overzicht van de adviseurs, voorzitters en selectiecommissie van het Mondriaan Fonds op 31 december 2022.

Adviseurs:

Agnes Winter

Guus Sluiter

Najah Aouaki

Alex van Stipriaan

Iris Sikking

Neeltje Timmers

Aline Thomassen

Isolde Venrooy

Nicolette Bartelink

Anne Ruygt

Jan Robert Leegte

Otto Snoek

Annemarie van Eekeren

Jasper van Es

Petra Links

Ardjuna Candotti

Jonathan van Doornum

Quinsy Gario

Arminda Franken-Ruiz

Judith Leysner

Radna Rumping

Arno Kramer

Judith Spijksma

Rebecca Roskam

Arno van der Hoeven

Julius Thissen

Richard Kofi

Arnold Lubbers

Koen Delaere

Riemer Knoop

Barbara Visser

Liesbeth Labeur

Robin Waart

Bastiaan Steffens

Lieven Hendriks

Roomyla Choenni

Benoît Mater

Luuk Nouwen

Sands Murray-Wassink

Brenda Tempelaar

Manique Hendricks

Sasha Dees

Carlijn Diesfeldt

Marcel van den Berg

Sharelly Emanuelson

Chantal Tjin

Marco Streefkerk

Stefanie van Gemert

Colin Huizing

Maria Roosen

Stijn van Genuchten

Daniëlla Britt

Marianne Eekhout

Thomas Bakker

Davida de Hond

Mariska van den Berg

Tirzo Martha

Denise Campbell

Marja Bloem

Urok Shirhan

Elise ’t Hart

Marleen Hartjes

Youri Appelo

Ellen de Haan

Maziar Afrassiabi

Yuki Kho

Emiel van der Pol

Michel Hommel

 

Florian Weigl

Milos Trakilovic

 

Frits Loomeijer

Monika Dahlberg

 

Ad hoc-adviseurs:

André van Schie

Janneke van Asperen

Annemartine van Kesteren

Johan ter Molen

Annemiek Rens

Judith Niessen

Annet Zondervan

Laurie Cluitmans

Bert Sliggers

Liesbeth Helmus

Charlotte Hoitsma

Maaike van Tooren

Dirk Jan Biemond

Marita Mathijsen-Verkooijen

Els Drummen

Marten Jan Bok

Esther Vossen

Miriam Bestebreurtje

Frank Koolen

Mirjam Westen

Friso Lammertse

Paul Devens

Hanne Hagenaars

Sandra Bechtolt

Ingeborg de Roode

Tessel van Elferen

Irene Jacobs

Tibisay Sankatsing Nava

Jacqueline Bel

Volker Manuth

Jan Debbaut

Xander Karskens

Voorzitters:

Dyonna Benett

Femke Haijtema

Jorrit Kelder

Kees Zandvliet

Marisa Monsanto

Peter van der Es

Raul Balai

Rita Ouédraogo

Robert Jan Verhagen


 Selectiecommissie:

Amal Alhaag

David Bade

Hicham Khalidi

Katja Weitering (voorzitter)

Mirjam Pragt

Steven ten Thije