Watersnoodmuseum

Het Watersnoodmuseum (Ouwerkerk) ontving in 2022 als pilotproject ondersteuning voor de ontwikkeling van een residency bij een erfgoedinstelling. De residerende kunstenaars zullen in 2023 in een openbaar maakproces in dialoog gaan met wetenschappers en museumbezoekers. De combinatie van kunst, erfgoed en wetenschap én de uitwisseling met het Caribisch deel van het Koninkrijk bevat een interessante nieuwe insteek. Doel van deze pilot is huidige beeldende kunst verrijken. 70 jaar na de Watersnoodramp zijn de onderwerpen klimaatverandering en zeespiegelstijging nog steeds urgent en voor de gehele samenleving van belang.