Coronaondersteuning Kunstenaarshonorarium

Met de regeling Coronaondersteuning Kunstenaarshonorarium kunnen beeldende kunstinstellingen compensatie aanvragen voor betaling van redelijke vergoedingen aan kunstenaars.

De richtlijn kunstenaarshonoraria werd in 2017 geïntroduceerd om te komen tot fair practice in de professionele contract- en onderhandelingspraktijk tussen instellingen en kunstenaars. De richtlijn was een gezamenlijk initiatief van de beeldende kunstsector en werd ontwikkeld door BKNL (Beeldende Kunst Nederland). De richtlijn is onderdeel van de Fair Practice Code. (new window) Sinds 2021 is het onderschrijven van deze code een vaste voorwaarde voor het deel van de cultuursector dat met publieke middelen wordt ondersteund. Deze code draagt bij aan de verbetering van de ontwikkelingsperspectieven en het verdienvermogen voor werkenden in de culturele en creatieve sector.

Het ministerie van OCW stelde vanaf de introductie van de richtlijn een aantal maal budget beschikbaar om instellingen te stimuleren en ondersteunen in de betaling van kunstenaarshonoraria. Dit budget zou aanvankelijk na 2021 tot een einde komen. In 2021 heeft onderzoeksbureau Berenschot echter vastgesteld dat het volgen van de richtlijn moeilijk zal worden als de financiële compensatie van de regeling kunstenaarshonoraria wegvalt. De regeling kon in 2021 en 2022 worden gecontinueerd vanuit de coronasteunpakketten. Het budget voor de regeling was eind 2022 volledig uitgeput.

In 2022 zijn er aanvragen ingediend door musea, kunstpodia, festivals, manifestaties en andere beeldende kunstinstellingen. De aanvragen kwamen vanuit het hele land, van Bierum tot Heerlen en van Gorinchem tot Bronkhorst. In de grootte van de instellingen zit een grote verscheidenheid: van kleinere kunstenaarsinitiatieven zoals The Balcony (Den Haag) en middelgrote instellingen zoals PARK (Tilburg) tot aan grote musea als het Amsterdam Museum. Rob Moonen, coördinator van PARK vertelt wat de regeling kunstenaarshonorarium voor diens instelling heeft betekent: 

"PARK hanteert vanaf de oprichting in 2013 een eerlijke en gepaste honorering van kunstenaars. De regeling kunstenaarshonorarium stelde ons in 2022 in staat om de honoraria van zowel de solo, de duo als ook van groepsprojecten te maximaliseren conform de calculator (new window). Van veel kunstenaars krijgen we te horen dat ze nooit eerder zulke honoraria kregen. Dat is voor ons een mooie opsteker maar tegelijk een uitdaging voor het culturele veld."

In 2022 was er minder budget beschikbaar voor de regeling Coronaondersteuning Kunstenaarshonorarium dan in het jaar daarvoor. Ten gevolge daarvan zijn er minder aanvragen toegekend. De aanvragen voor de regeling kwamen in 2022 relatief langzaam op gang. Zo werden in de tweede helft van het jaar meer aanvragen toegekend dan in de eerste helft. Met name tegen het einde van het jaar kwamen meer aanvragen binnen. Helaas was het budget ontoereikend om alle aanvragen te kunnen honoreren en zijn deze op volgorde van binnenkomst behandeld. Midden december was het beschikbare budget voor de Coronaondersteuning Kunstenaarshonorarium 2022 besteed.

Aantal aanvragen: 152

Gehonoreerd: 137

Totaal gevraagd bedrag: € 1.056.247

Toegekend bedrag: € 832.171