Communicatie

Het Mondriaan Fonds wil vindbaar en benaderbaar zijn voor een brede groep mensen: divers in opleiding, leeftijd, achtergrond, voorkeuren, overtuigingen, disciplines, ambities en gender. Het fonds richt zich op aanvragers en publiek uit alle delen van Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hoe breder de opvatting over beeldende kunst en erfgoed bij het Mondriaan Fonds is en wordt uitgedragen, des te rijker het aanbod en de sector worden.

Toegankelijkheid

Het doel van alle communicatie is, in lijn met het beleidsplan 2021-2024, het Mondriaan Fonds toegankelijk te maken voor deze brede groep aanvragers én de resultaten van de bijdragen en activiteiten van het fonds meer bekend te maken bij het publiek.

Om dat te bewerkstelligen is er een heldere merk- en communicatiestrategie. Toegankelijkheid is daarvan de focus in alle facetten. Sinds 2021 is het aanbod van regelingen vereenvoudigd en wordt de online uitleg opgeschreven in heldere taal. Er is een eigen huisstijl en een overzichtelijke website. Zo beschikt het fonds over een Aanvraaghulp, een online tool die het vinden van de juiste subsidieregeling eenvoudiger maakt.

De visitatiecommissie landelijke rijkscultuurfondsen 2023 noemt de manier waarop het Mondriaan Fonds op haar website aanvragers weet te gidsen en uit te leggen welke regelingen voor wie en waarvoor bedoeld zijn een inspirerend voorbeeld. Verder zijn er aanpassingen gedaan ter bevordering van de digitale toegankelijkheid, zoals een voorleesfunctie (ReadSpeaker) en er is een contrastknop.

Met deze veranderingen geeft het Mondriaan Fonds invulling aan de toegankelijkheid die in het beleidsplan 2021-2024 als ambitie is beschreven. Eind 2022 heeft het Mondriaan Fonds de A-status voor toegankelijkheid gekregen, wat betekent dat de website mondriaanfonds.nl volledig voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Diverse gebruikers, een gerichte contentstrategie

Met de communicatie wil het Mondriaan Fonds vooral beeldend kunstenaars, curatoren en beschouwers, musea en erfgoedinstellingen, kunstpodia, galeries, private en publieke opdrachtgevers en kunstkopers informeren over de mogelijkheden die het fonds biedt. De communicatie zet actief in op het vergroten van het bereik door de uiteenlopende doelgroepen op maat te bedienen. Deze contentstrategie is in 2023 verder uitgewerkt en toegepast.

Het Mondriaan Fonds is actief op de kanalen Facebook, X (voorheen Twitter), Instagram en LinkedIn, met in totaal 86.878 volgers. Er worden doelgerichte keuzes gemaakt. Zo is de content afgestemd op het soort mediakanaal én type gebruiker. De website met 151.183 unieke bezoekers per jaar, de tweewekelijkse nieuwsbrief met bijna 10.000 abonnees en de sociale mediakanalen bedienen ieder een uiteenlopende groep en hebben ten opzichte van elkaar een versterkend effect. Uit gebruikersonderzoek blijkt dat de homepage van de website een belangrijk vertrekpunt is voor mensen die op zoek zijn naar de mogelijkheden bij het fonds. In 2023 zijn de sub-sites KunstKoop.nl, Biënnale van Venetië en prixderome.nl geïntegreerd in de website mondriaanfonds.nl. Ook zijn de identiteit van deze activiteiten vormgegeven naar de huisstijl van het fonds. Zo tellen alle activiteiten op naar alles wat het Mondriaan Fonds doet, stimuleert en mede mogelijk maakt.

Populaire berichten op social media waren in 2023 de toekenning van 5,8 miljoen euro aan 31 kunstpodia voor hun publiekstoegankelijke programma’s, de 106 projecten die een toekenning ontvingen in het kader van de Open Oproep Herdenkingsjaar Slavernijverleden, de bekendmaking van de nieuwe adviseurs, de presentatie van Cercle d'Art des Travailleurs de Plantation Congolaise (CATPC) samen met kunstenaar Renzo Martens en curator Hicham Khalidi op de Biënnale van Venetië in 2024 en de starterstentoonstelling Prospects.

Nicola Baratto i.s.m. Yiannis Mouravas, Zolfo Rosso, 2022. Prospects 2023. Foto: Aad Hoogendoorn

In 2023 is op de website de rubriek Mogelijk Gemaakt verder aangevuld met een afwisselend overzicht van projecten die mogelijk gemaakt zijn met financiering van het Mondriaan Fonds. Deze rubriek dient als voorbeeld voor aanvragers en is op jaartal en regeling te filteren.

Zien en Doen is een gevarieerde rubriek op Instagram om het grote publiek te enthousiasmeren voor de sector en tegelijk te laten zien wat het Mondriaan Fonds mogelijk maakt. In deze rubriek geeft het fonds actuele tips over bijzondere projecten die te bezoeken zijn. In het kader van toegankelijkheid zijn we doorgegaan met de rubriek Q&A. Via Instagram stories kunnen aanvragers vragen insturen, waar het fonds elke derde dinsdag van de maand publiekelijk op antwoordt. Sociale media wordt zo laagdrempelig ingezet als voorlichting en als eerste contactmoment voor toekomstige aanvragers.

De Mondriaan Fonds Podcast is in 2023 verder uitgebreid. Deze is vindbaar via alle audio streamingsdiensten. In deze podcastreeks worden de verschillende financieringsmogelijkheden van het fonds uitgelicht. Aflevering 1 staat in het teken van de startende kunstenaar (830 luisteraars). Aflevering 2 gaat over het kopen van kunst (330 luisteraars) en aflevering 3 over het maken van kunst in opdracht (310 luisteraars. In 2023 zijn de voorbereidingen getroffen voor aflevering 4, 5 en 6. Deze zullen in 2024 gemaakt en gepubliceerd worden.

Online spreekuren en informatiebijeenkomsten

Om aanvragers op weg te helpen in het aanbod van mogelijkheden organiseert het Mondriaan Fonds maandelijks een plenair online spreekuur, afwisselend voor makers en instellingen. Medewerkers vertellen over de subsidiemogelijkheden bij het Mondriaan Fonds en geven antwoord op vragen. In totaal zijn de maandelijkse spreekuren van het Mondriaan Fonds in 2023 door ruim 200 deelnemers bijgewoond. In aanvulling hierop werden speciale informatiebijeenkomsten georganiseerd voor kunstpodia om hen te informeren over de bijdrage Programma's Kunstpodia (91 bezoekers) en in het kader van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden voor een brede groep aanvragers. Voor deze laatste groep zijn naast de informatiebijeenkomst eind 2022 ook wekelijks digitale inloopspreekuren (ruim 30 deelnemers) aangeboden waarbij deelnemers individueel door medewerkers in break-out rooms te woord werden gestaan. Deze methode draagt bij aan het toegankelijker maken van de contactvoorzieningen van het Mondriaan Fonds. Vooral voor aanvragers die niet eerder bij het Mondriaan Fonds hebben aangevraagd blijkt dit een prettige handreiking. Dit jaar hebben medewerkers bij 6 onderwijsinstellingen voorlichting gegeven aan kunstacademie studenten.

Get a Grant voor startende kunstenaars

In 2023 werd samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 1 keer een online Get a Grant-bijeenkomst georganiseerd voor 150 (bijna afgestudeerde) kunstenaars en ontwerpers. Kunstenaars en ontwerpers vertelden over hun ervaringen bij het aanvragen van financiering en waar je als beginnend kunstenaar of ontwerper op moet letten. Fondsmedewerkers waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

Mondriaan Fonds On Tour

In 2023 ging het Mondriaan Fonds on tour, ter voorbereiding van het nieuwe beleidsplan 2025-2028. We bezochten alle provincies en het Caribisch deel van het Koninkrijk (zowel fysiek als online) en streken een hele dag neer bij lokale erfgoed- en beeldende kunstinstellingen. Meer dan 800 lokale cultuurbeleidsmakers, geïnteresseerden en professionals uit de beeldende kunst- en erfgoedsector kwamen naar het inloopspreekuur, de ronde tafelgesprekken en de plenaire informatiebijeenkomsten op de verschillende locaties in het land.

Mondriaan Fonds on tour in 's-Hertogenbosch

Het doel van de tour was meerledig. Enerzijds informatie ophalen: wat speelt er in het lokale beeldende kunst- en erfgoedveld? Wat moet het Mondriaan Fonds aan de vergadertafel meewegen als het gaat om deze provincie? Wat missen de makers, instellingen en beleidsmakers om hun plannen mogelijk te kunnen maken? Hoe kan het Mondriaan Fonds aan die behoeften bijdragen? Een gesprek over de noden en mogelijkheden per provincie. Anderzijds deelden we informatie: wat doet het Mondriaan Fonds voor het beeldende kunst- en erfgoedveld en hoe komt ons beleid tot stand? Wat er gebeurt met je aanvraag zodra je deze hebt ingediend en wie beoordeeld deze eigenlijk? Tijdens beknopte thema-sessies informeerden we de aanwezigen in kleinere groepen rondom de volgende vragen: Voor het eerst een aanvraag schrijven, hoe pak je dat aan? De codes toepassen: wat moet wel en wat hoeft niet? Regelingen voor kunstenaars /instellingen: wat kunnen wij voor jou betekenen? Deel jouw kennis: vertel het Mondriaan Fonds wat er speelt in jouw regio.

We hebben als fonds veel geluisterd en geleerd. Zo hoorden we onder meer dat de eilanden in het Caribisch gebied niet alleen geografisch ver uiteen liggen (duizenden km) maar dat ook hun infrastructuur behoorlijk van elkaar verschilt. Waardevolle informatie waar we als fonds mee aan de slag gaan, om ook die regio zo goed mogelijk te kunnen bedienen. En dat geldt voor alle regio’s waar we in Nederland geweest zijn sinds mei 2023; van Assen tot Vlissingen, van Almere tot Venlo. De opgedane kennis nemen we mee in onze toekomstplannen en in onze dagelijkse praktijk.

Mondriaan Fonds presenteert

Het Mondriaan Fonds organiseert activiteiten om kunst en erfgoed, maar ook de resultaten van de bijdragen zichtbaar te maken bij een breed publiek.  Zo financiert het fonds de stimuleringsprijs Prix de Rome, toont het startende kunstenaars tijdens de jaarlijkse tentoonstelling Prospects, organiseert het de Nederlandse presentatie op de Biënnale van Venetië en publiceert het essays waarin actuele onderwerpen geagendeerd worden en kunnen worden uitgediept. Deze activiteiten staan apart vermeld in dit jaarverslag, zie hier.

Interne communicatie

Ook de fondsmedewerkers zijn aandachtspunt binnen de communicatie. Op basis van een in 2022 uitgevoerd medewerkersonderzoek wordt de interne communicatie verder aangescherpt om zo de betrokkenheid van medewerkers te optimaliseren. Er is sprake van intensieve informatievoorziening via onder meer intranet, de wekelijkse nieuwsflits en via presentaties van eigen medewerkers en ondernemingsraad, alsook door bezoekers van buiten, bijvoorbeeld gasten uit het bezoekersprogramma. De doelen van het interne communicatiebeleid worden jaarlijks vastgelegd in een jaarplan.