Coronaherstelbudget

Power up – programma voor afgestudeerden 2020-2022

Het ministerie van OCW heeft voor startende kunstenaars die in de periode 2020-2022 zijn afgestudeerd extra geld beschikbaar gesteld binnen het coronaherstelbudget. Met dit budget kon ondersteuning geboden worden aan kunstenaars die door de coronacrisis minder ruimte voor ontwikkeling hadden en bij hun start in de kunst gehinderd werden door lockdowns en coronabeperkingen. Met deze extra middelen heeft het Mondriaan Fonds Power up ontwikkeld, een speciaal programma voor het verder ontwikkelen van de artistieke praktijk en de professionele positionering. 

Binnen een uitgebreid workshoptraject werden de deelnemers door ervaren kunstenaars, curatoren en museumprofessionals begeleid bij hun entree binnen de kunstwereld. De trajecten richtten zich op praktische zaken rond het opstarten en onderhouden van een eigen onderneming, het scherper formuleren van de artistieke visie en uitgangspunten van het werk, fondsenwerving en sponsoring voor kunstenaars, heldere communicatie en het onderhouden van het netwerk.

Het programma is gestart in december 2023 en liep tot en met maart 2024 in 5 verschillende steden, verspreid over het land. Alle kunstacademies in Nederland droegen bij aan het traject en hielpen hun alumni te bereiken en betrekken. Het traject werd aangeboden bij verscheidende kunstpodia zodat kunstenaars ook kennis konden nemen van de praktijk van het kunstpodium en de organisaties erachter beter leerden kennen. In totaal hadden ruim 160 kunstenaars zich aangemeld.