Schaatsen in Depot Streekmuseum Krimpenerwaard. Foto Kirsten Jaarsma

Collectiemobiliteit

Schaatsen in Depot Streekmuseum Krimpenerwaard. Foto Kirsten Jaarsma

De regeling Collectiemobiliteit is bestemd voor musea en andere erfgoedinstellingen die collectieonderdelen willen selecteren, afstoten of herplaatsen om zo de kwaliteit van collecties, de zichtbaarheid voor het publiek en de focus van collectieprofielen te vergroten. Doel is het bevorderen van het inzicht in dat wat belangrijk is voor de Collectie Nederland waardoor de kwaliteit en de zichtbaarheid daarvan vergroot wordt. Het Mondriaan Fonds draagt maximaal 40% van de kosten bij.

Rondleiding Gemeente Krimpen aan den IJssel door het depot Streekmuseum Krimpenerwaard

In 2023 werd één project ondersteund: het herwaarderingstraject van het Streekmuseum Krimpenerwaard. Het Streekmuseum Krimpenerwaard heeft in haar 70-jarige bestaan een grote collectie verzameld van circa 27.000 objecten. Al langer heeft het museum de wens om zijn collectie te herzien en collectieonderdelen over te dragen naar andere musea. Nu het museum de beschikking krijgt over een kleiner depot is het tijd om het herwaarderingstraject in te zetten. Met de bijdrage van het Mondriaan Fonds doet het museum onder meer herkomstonderzoek en waardebepalingen.

Aantal aanvragen: 2

Gehonoreerd: 1

Totaal gevraagd bedrag: € 24.000

Toegekend bedrag: € 20.000