Richard Vijgen, View Beneath Delft, 2023. Foto: Sonja Leusing

Kunst Verbinding

Richard Vijgen, View Beneath Delft, 2023. Foto: Sonja Leusing

Kunst Verbinding is bestemd voor festivals, manifestaties en andere publieke initiatieven die niet primair op beeldende kunst zijn gericht maar wél ruimte bieden aan beeldende kunst. Het doel van deze regeling is het stimuleren van de verbinding van nieuwe doelgroepen met beeldende kunst. De bijdrage kan gebruikt worden voor een eenmalig evenement op het gebied van hedendaagse beeldende kunst (een projectbijdrage). De hoogte van de bijdrage is maximaal 40% van de variabele projectkosten van het beeldende kunstprogramma. 

Het aantal aanvragen is in 2023 licht (5%) gedaald ten opzichte van het vorige jaar, daarmee is ook het aantal toekenningen navenant afgenomen. De aanvragers variëren van muziekorganisaties tot festivals.

ESNS Art 2024 Educatieworkshop Toekomstschrijven. Foto: Niels Meijer

Zo ontving Eurosonic Noorderslag een bijdrage voor ESNS Art 2024. In samenwerking met Kunstpunt Groningen is aan 3 kunstenaars gevraagd een schetsontwerp te maken waarin gereflecteerd wordt op de vraag: Als we 25 jaar in de toekomst kijken, hoe zal de wereld er uitzien? Het voorstel van startende kunstenaar Michiel Teeuw werd gekozen om uitgevoerd te worden op de Grote Markt in Groningen. Naast een performance droeg hij bij aan een educatietraject met leerlingen van 2 middelbare scholen uit Groningen. Het resultaat was ook te zien op de Grote Markt tijdens het muziekfestival. Eurosonic Noorderslag brengt met deze programmering muziekprofessionals en festivalbezoekers uit Groningen en de rest van de wereld in verbinding met beeldende kunst.

Ook Highlight Delft ontving een bijdrage voor het jaarlijkse festival met presentaties op het raakvlak van kunst en technologie. De bijdrage aan de editie in 2024 was voor zowel de opdracht van nieuw werk als het tonen van bestaand werk van 13 kunstenaars. Zo werd Richard Vijgen uitgenodigd om bij TerraIndex, een Delfts softwarebedrijf dat werkt met data over de ondergrond, een nieuw werk te ontwikkelen dat onzichtbare processen tot leven brengt voor het publiek. De programmering van Highlight Delft draagt op onderscheidende wijze bij aan het kunst- en cultuuraanbod in de regio, met name door de uitgebreide randprogrammering, in de vorm van workshops, een educatieprogramma, performances en residenties.

Aantal aanvragen: 26

Gehonoreerd: 9

Totaal gevraagd bedrag: € 572.455

Toegekend bedrag: € 155.601