Het centrale paviljoen in de Giardini van de Biënnale van Venetië

Voucher Manifestaties

Het centrale paviljoen in de Giardini van de Biënnale van Venetië

De bijdrage Voucher Manifestaties kan worden aangevraagd door beeldend kunstenaars met een beroepspraktijk van ten minste één jaar. De voucher is bedoeld om de internationale positie van beeldend kunstenaars uit Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk een impuls te geven door hun aanwezigheid op belangrijke internationale events te stimuleren. Ieder jaar wordt er voor een aantal events een Voucher Manifestatie uitgezet. In 2023 was er een Voucher Manifestatie voor de Bienal de São Paulo en de Biënnale van Venetië.

Voucher Bienal de São Paulo

Er zijn in 2023 20 vouchers toegekend voor de Bienal de São Paulo. Een toekenning omvat toegangskaarten voor de professionele preview en opening van de 35ste Bienal de São Paulo. Daarnaast droeg het Mondriaan Fonds maximaal € 1300 per persoon bij aan de reiskosten van en naar São Paulo en in samenwerking met het Nederlands Consulaat in São Paulo een hotelverblijf tijdens het bezoek.

Het Mondriaan Fonds organiseerde voorafgaand aan het bezoek een bijeenkomst waar de 20 ontvangers van de voucher elkaar hebben ontmoet én tips kregen over netwerken in de context van Brazilië. Tijdens de preview organiseerde Bienal de São Paulo verschillende events en bijeenkomsten voor de internationale bezoekers en heeft het Mondriaan Fonds enkele bezoeken aan belangrijke culturele instellingen georganiseerd. Ook werd samen met het Nederlands Consulaat in São Paulo een meet-up georganiseerd. Het doel van de meet-up was het samenbrengen van de ontvangers van de voucher en het internationale netwerk van het Mondriaan Fonds en het consulaat. De ontvangers van de voucher konden ook de contacten die zij tijdens de previewdagen hadden opgedaan uitnodigen voor de meet-up.

Performance A Maze in Grace door Neo Muyanga, met Legítima Defesa en Bianca Turner, opening van de 34ste Bienal de São Paulo. Foto: Levi Fanan

Tijdens het bezoek aan São Paulo hebben de voucher-ontvangers hun netwerk kunnen uitbreiden. Zowel gepland als spontaan zijn nieuwe relaties ontstaan, en veel ontvangers geven aan dat ze de mensen die ze beoogden te ontmoeten, daadwerkelijk hebben kunnen spreken. Ook de ontmoeting met Ellen Gallagher, van wie werk getoond werd tijdens de biënnale via de regeling Kunst Presentatie Internationaal, werd gewaardeerd. De deelnemers waren zeer positief over de diversiteit van de voucher-groep en de aanwezigheid van 4 kunstenaars uit het Caribisch deel van het Koninkrijk. Een voucher-deelnemer over deelname aan de preview:

"Het is een ontzettend inspirerende reis geweest met allerlei ontmoetingen en heel, heel, heel veel kunst en nieuwe ideeën."

Voucher Biënnale Venetië

Er zijn in 2023 40 vouchers toegekend voor de Biënnale van Venetië 2024. Een toekenning omvat toegangskaarten voor de professional preview en opening van de Biënnale van Venetië. Daarnaast droeg het Mondriaan Fonds maximaal € 1.100 per persoon bij aan de reiskosten en de kosten van een onderkomen in Venetië. De voucher voor beeldende kunstenaars gevestigd in het Caribisch deel van het Koninkrijk was maximaal € 2.000. Dit omdat de reiskosten vanuit de Cariben hoger zijn.

Het Mondriaan Fonds organiseert voorafgaand aan de biënnale een bijeenkomst waar de 40 ontvangers van de voucher elkaar ontmoet hebben én tips krijgen over netwerken tijdens de Biënnale van Venetië. Bij de selectie is gelet op een representatie van het veld, het is een diverse groep in verschillende momenten van hun carrière. De previewdagen zullen plaatsvinden van 17-20 april 2024.

Aantal aanvragen: 285

Gehonoreerd: 60

Totaal gevraagd bedrag: € 339.700

Toegekend bedrag: € 71.547