Museum Maluku - collectiemobiliteit

Na de sluiting van het Moluks Historisch Museum (Museum Maluku) in Utrecht in 2012, verloor het museum haar vaste standplaats. De collectie en het archief van het museum, die grotendeels tot stand zijn gekomen door schenkingen vanuit de Molukse gemeenschap, werden bij de sluiting ingepakt en voor onbepaalde tijd opgeslagen. Het museum ontwikkelt met regelmaat presentaties in Museum Sophiahof, maar heeft momenteel geen permanente tentoonstellingslocatie.

Verhuizing collectie door personeel en vrijwilligers. Foto: Museum Maluku

In 2023 is Museum Maluku gestart met het proces van herwaardering van de collectie. De collectie is uitgepakt en in samenwerking met het Drents Museum behandeld voor verhuizing naar Rotterdam. In Rotterdam heeft het museum met het Maritiem Museum en het Wereldmuseum Rotterdam beschikking over geconditioneerde depotruimte. Daar wordt de collectie verder geïnventariseerd, gedocumenteerd, van een standplaats voorzien en waar nodig ontzameld volgens de richtlijnen van de LAMO. Ook het archief heeft een nieuwe locatie in Rotterdam gekregen. Nadat de verhuizing en het LAMO-traject zijn afgerond, zal het museum een volgende stap zetten naar opname in het Museumregister. Het Mondriaan Fonds ondersteunt bij wijze van pilottraject de eerste fase van het traject waarmee een belangrijke collectie voor het Nederlandse publiek en het erfgoedveld wordt ontsloten.

De eerste fase van het collectiemobiliteitstraject van Museum Maluku vond plaats in 2023.