Adviseurs

Bij het beoordelen van de aanvragen is het advies van onafhankelijke adviseurs doorslaggevend. Zij worden geselecteerd op basis van deskundigheid en ze functioneren in commissies. Bij het samenstellen van adviescommissies wordt gestreefd naar een goede afspiegeling van de opbouw van de samenleving en rekening gehouden met de competentie interculturele sensitiviteit. Daarbij wordt waar mogelijk gelet op leeftijd, gender en de geografische spreiding van woon- en werkplaats. Mede gelet op de adviseurs die kunnen worden herbenoemd is voor de werving in 2023 gekozen om met name in te zetten op nieuwe adviseurs met kennis en expertise van het veld in regio’s anders dan de regio Randstad.

Om verschillende visies en perspectieven op kunst en erfgoed te waarborgen rouleren de commissies van samenstelling en zijn alle leden telkens slechts tijdelijk betrokken bij het Mondriaan Fonds. In principe wordt een adviseur benoemd voor 2 jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens maximaal 2 maal een jaar.

Het Mondriaan Fonds kent vele bijdragemogelijkheden. Wanneer een adviseur zelf een aanvraag heeft ingediend of de organisatie waarvoor de adviseur werkt of wanneer de adviseur privé of zakelijk betrokken is bij een aanvraag van anderen, kan een adviseur niet deelnemen aan de betreffende adviesvergadering. De adviseur wordt hiervoor dan niet uitgenodigd of de uitnodiging wordt alsnog ingetrokken. Is er sprake van betrokkenheid bij een aanvraag, dan dient de adviseur het fonds hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dit is vastgelegd in een protocol dat door alle adviseurs wordt ondertekend.

De wervingscampagne in 2023 leverde 79 sollicitaties op. De selectiecommissie heeft met 53 kandidaten gesprekken gevoerd en uiteindelijk 40 kandidaten uitgekozen voor benoeming van 2 jaar. Van de huidige adviseurs zijn 25 niet voor herbenoeming aan het bestuur van het Mondriaan Fonds voorgedragen; dit in verband met het bereiken van het einde van de benoemingstermijn. Er zijn 25 adviseurs voorgedragen voor herbenoeming voor de periode van maximaal 1 jaar. Er zijn 9 voorzitters. 25 adviseurs zitten nog in de eerste benoemingstermijn van 2 jaar en behoeven niet herbenoemd te worden.

Zie hieronder een overzicht van de voorzitters, adviseurs en selectiecommissie van het Mondriaan Fonds op 31 december 2023.

Voorzitters:

Christian Braak  

Dyonna Benett  

Jorrit Kelder  

Peter van der Es  

Raul Balai  

Rita Ouédraogo  

Robert Jan Verhagen  

Sandjai Bhulai  

Youri Appelo  

Adviseurs:

Alex van Stipriaan  

Josine Siderius  

Marwan Magroun  

Aline Thomassen  

Judith Leysner  

Maziar Afrassiabi  

Arash Fakhim Esmaeilian  

Julius Thissen  

Michel Hommel  

Ardjuna Candotti  

Katja Mater  

Mieke Conijn  

Arminda Franken-Ruiz  

Kevin Osepa  

Monika Dahlberg  

Arno Kramer  

Klasien van de Zandschulp  

Neeltje Timmers  

Arnold Lubbers  

Koen Delaere  

Nicolette Bartelink  

Barbara Strating  

Koštana Banović  

Otto Snoek  

Bastiaan Steffens  

Krien Clevis  

Petra Links  

Benoît Mater  

Leana Boven  

Petra Noordkamp  

Brenda Tempelaar  

Lema Salah  

Quinsy Gario  

Carlijn Diesfeldt  

Liesbeth Labeur  

Radna Rumping  

Chantal Tjin  

Lieven Hendriks  

Rik Meijers  

Daniëlla Britt  

Liza Voetman  

Robin Waart  

Davida de Hond  

Maaike Kool  

Sharelly Emanuelson  

Denise Campbell  

Maaike Pilgram  

Stefanie van Gemert  

Elise ’t Hart  

Manique Hendricks  

Stephanie van Heijningen  

Ellen de Haan  

Marcel van den Berg  

Tirzo Martha  

Esther Polak  

Marco Streefkerk  

Ton Kruse  

Frits Loomeijer  

Maria Roosen  

Toos Arends  

Henry Timisela  

Marianne Eekhout  

Tsjalling Venema  

Isolde Venrooy  

Marieke Wiegel  

Urok Shirhan  

Jasper van Es  

Mariska van den Berg  

Wafae Ahalouch el Keriasti  

Jenny Smets  

Marja Bloem  

 

Jonathan van Doornum  

Marleen Hartjes  

 

Selectiecommissie:

Aspha Bijnaar  

David Bade  

Hicham Khalidi  

Steven ten Thije  

Wouter Koelman (voorzitter zonder stemrecht)  

Ad hoc-adviseurs:

André van Schie

Irene Hübner

Paul Devens  

Anne Hoogewoning  

Iris Ruisch  

Paulo Martina  

Anneke van Veen

Isa van Bossé  

Pieter Biesboer

Annemiek Rens

Isabel Driessen  

Quirine Racké  

Anouk van Klaveren  

Jannet de Goede

Rashid Novaire  

Aronnette Martis  

Jenny Salmean  

Roomyla Choenni

Arthur Steiner  

Johan ter Molen

Sam Uittenbogaart  

Astrid Heligonda Roemer  

Judith Spijksma

Sandra Bechtholt  

Brigitte van der Sande   

Kim Knoppers  

Sigmar Vriesde  

Christiaan Jorg

Kimberly Willems  

Susanne Kriemann  

Claartje van Dijk

Liesbeth Helmus

Suzanne van Leeuwen

Constanze Müller  

Louise Schouwenberg  

Tessel van Elferen

Diana Natermann

Marten Jan Bok

Tiong Ang  

Dirk Snauwaert  

Martijn Storms

Willemijn van Noord

Emiel van der Pol-Engels  

Martine van Lier

Wim Manuhutu  

Fabienne Chiang  

Mary Tupan-Wenno  

Xander Karskens

Frank Koolen  

Max Popma

Yasmijn Jarram

Frank Peijnenburg  

Mayken Jonkman

 

Guus Kusters  

Nathalie Dubois