Erfgoed Starters

Publiekstoegankelijke beeldende kunstinstellingen, kunstpodia, musea en andere erfgoedinstellingen (zoals archieven met een publieksfunctie) in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk konden via de regeling Erfgoed Starters een bijdrage aanvragen voor het in loondienst nemen van een starter. Een starter heeft minder dan 5 jaar werkervaring in de erfgoed- of beeldende kunstsector en is niet eerder in dienst is geweest van de aanvragende instelling. Doel van deze tijdelijke regeling is de professionele carrière van starters binnen erfgoed- en kunstinstellingen te stimuleren. Er kon een bijdrage van € 40.000 per positie worden aangevraagd, voor elke functie binnen de organisatie. Een eigen bijdrage is minimaal € 4.444.

Het totale bedrag dat werd toegekend, is hoger dan het in de regeling gecommuniceerde budget. Het ministerie van OCW heeft namelijk extra middelen beschikbaar gesteld om meer aanvragen te kunnen honoreren. Hierdoor konden alle aanvragen worden gehonoreerd waarover de commissie een positief advies heeft uitgebracht.

De aanvragen werden ingediend door musea, kunstpodia, projectorganisaties, beeldende kunst- en erfgoedinstellingen vanuit verschillende delen van Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. In de grootte van de instellingen zat een grote verscheidenheid: van kleinere kunstenaarsinitiatieven zoals The Balcony (Den Haag) en middelgrote instellingen zoals Archivo Nacional Aruba (Oranjestad) tot aan grote musea als het Naturalis Biodiversity Center (Leiden). Het ging om uiteenlopende functies, van marketingmedewerker tot junior conservator. De meeste aanvragen waren gericht op de afdelingen educatie, presentatie, programma’s en collectie. 

Zo ontving MaMA (Rotterdam) een bijdrage voor het aanstellen van een medewerker met een mbo-profiel die zich als junior kan ontwikkelen in de functie educatie & talentontwikkeling. Bij Archivo Nacional Aruba in Oranjestad op Aruba wordt een starter aangesteld die ervaring gaat opdoen met het digitaal ontsluiten van koloniale archieven. Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk zal met de bijdrage een junior medewerker erfgoed aanstellen die aan de slag gaat met een breed takenpakket op het gebied van collectiebeheer, onderzoek en educatie.

Het Watersnoodmuseum, waardebepaling van een collectie-item aan de hand van RCE protocol

Hoofdlijnenbrief

De regeling komt voort uit een hoofdlijnenbrief van de staatssecretaris van Cultuur en Media waarin zij toelicht dat het ministerie extra middelen vrijmaakt om herstel, vernieuwing en groei in de sector te stimuleren. De staatssecretaris richt zich in deze hoofdlijnenbrief onder andere op de starters binnen de sector. Voor een sterke erfgoed- en beeldende kunstsector is het essentieel dat starters werkervaring op kunnen doen in hun werkgebied. Voor kennisontwikkeling, innovatieve werkwijzen en aansluiting bij een breed en divers publiek is de beeldende kunst- en erfgoedsector gebaat bij het in dienst nemen van startende medewerkers.

Aantal aanvragen: 104

Gehonoreerd: 75

Totaal gevraagd bedrag: € 4.160.000

Toegekend bedrag: € 3.000.000