Andere financieringsvormen

Het Mondriaan Fonds speelt in op andere vormen van financiering en ondersteuning van beeldende kunst. In 2023 werd vanuit de pilotprojecten bijgedragen aan financiering via Fonds Kwadraat en Voordekunst.

Fonds Kwadraat

Al 50 jaar verstrekt Fonds Kwadraat rentevrije leningen aan beeldend kunstenaars en ontwerpers. De leningen zijn bedoeld voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk, en voor benodigde apparatuur. Doel is het versterken en stimuleren van de economische en financiële onafhankelijkheid van kunstenaars.

Kunstenaars die de afgelopen 12 maanden een bijdrage hebben ontvangen van het Mondriaan Fonds kunnen een rentevrije lening afsluiten zonder dat hun aanvraag hoeft te worden beoordeeld door de commissie van Fonds Kwadraat. Door bij Fonds Kwadraat aan te vragen kunnen kunstenaars snel over een bedrag beschikken waarmee zij een volgende stap kunnen zetten. Als onderdeel van de samenwerking neemt namens het Mondriaan Fonds een adviseur plaats als lid in de adviescommissie van Fonds Kwadraat.

Het aantal leningen was in 2023 (108) lager dan in 2022 (159). Dit is mede te verklaren doordat de pilot waarbij kunstenaars de mogelijkheid werd geboden om financiering aan te vragen voor een investering in een goede website niet meer open stond. Verder werden er leningen verstrekt voor de investering in publicaties, collecties, exposities, installaties en eindpresentaties op kunst- en designacademies, performances en apparatuur.

Voordekunst

Het Mondriaan Fonds levert sinds 2017 een bijdrage aan culturele projecten die gebruikmaken van crowdfunding via voordekunst.nl. Met de bijdrage aan crowdfunding wil het Mondriaan Fonds kunstenaars en culturele instellingen stimuleren om gebruik te maken van deze manier van fondsenwerving. Binnen de samenwerking met voordekunst wordt kunstenaars een aanvullende mogelijkheid geboden om het doelbedrag van hun crowdfundingcampagne te realiseren en publiek draagvlak te organiseren. Dit geeft crowdfundingacties een vliegende start en levert aansprekende en geslaagde campagnes op.