Ontdek het verhaal van Hoorn. Westfries Museum. Foto: Sander Wit

Erfgoed Innovatie

Ontdek het verhaal van Hoorn. Westfries Museum. Foto: Sander Wit

Musea en andere erfgoedinstellingen die collecties beheren en zichtbaar maken voor publiek kunnen via de regeling Erfgoed Innovatie een bijdrage ontvangen voor vernieuwende programmeringen en duurzame thematische samenwerkingen. Ook kan worden bijgedragen aan haalbaarheidsonderzoeken naar samenwerkingen en vernieuwende programmering. Doel van de regeling Erfgoed Innovatie is om erfgoedinstellingen te stimuleren vernieuwende trajecten in te zetten die leiden tot transitie (waaronder onderzoek), nieuwe programmeringen, bijzondere thematische samenwerkingen en herinrichtingen die recht doen aan actuele visies en verhalen voor een divers publiek.

Concreet gaat het om een bijdrage voor onderzoek of programma’s gericht op nieuwe presentatievormen en herinrichtingen van erfgoedinstellingen en samenwerkingen op het gebied van onderzoek, wetenschap, publieksbereik of collectiebeleid. De hoogte van de bijdrage is maximaal 40% van de flexibele kosten. Voor een haalbaarheidsonderzoek is de bijdrage maximaal 70%, met een maximumbedrag van € 15.000.

In 2023 nam het aantal aanvragen af met 50% ten opzichte van 2022, maar is ongeveer gelijk met het aantal in 2021. Het honoreringspercentage is bijna 70%, dit is net iets hoger dan de 50% in 2022. Terugkerende onderwerpen zijn onder andere duurzaamheid en het verzamelen en presenteren van nieuwe perspectieven.

Project ATLAS - The Future of Exhibitions, interactieve sessie bij Naturalis Biodiversity Center 2023. Foto: Henk Caspers

Het Scheepvaartmuseum Amsterdam ontving bijvoorbeeld een bijdrage voor een thematisch samenwerkingsproject dat wil bijdragen aan inhoudelijke vernieuwing en ontwikkeling van de erfgoedsector. Door middel van een online platform en het organiseren van meet-ups geven ze gevolg aan het in 2022 gestarte project ATLAS – The Future of Exhibitions. Met flitspresentaties, discussies en workshops bieden ze concrete handvaten aan musea en andere erfgoedinstellingen om met duurzaamheid aan de slag te gaan.

Het Westfries Museum ontving een bijdrage voor een inhoudelijk programma dat een nieuwe kijk op de cultuurgeschiedenis van Hoorn en West-Friesland wil presenteren. De impact van globalisering op de eigen regio staat hierbij centraal. Het museum richt zich op een veelstemmig en inclusief narratief en plaatst actuele thema’s als economische ongelijkheid en slavernij in een historische context. Volgens de commissie draagt de herinrichting bij aan inhoudelijke vernieuwing en ontwikkeling voor de instelling zelf en de erfgoedsector.

Aantal aanvragen: 34

Gehonoreerd: 23

Totaal gevraagd bedrag: € 3.400.225

Toegekend bedrag: € 2.340.787