Mark Manders, Tilted Head, 2015. Foto: Yvonne Keulaars

Aankopen

Mark Manders, Tilted Head, 2015. Foto: Yvonne Keulaars

De regeling Aankopen is bestemd voor Nederlandse musea en andere erfgoedinstellingen die (indien mogelijk) in samenwerking met andere erfgoedinstellingen, bijzondere objecten of deelcollecties willen verwerven. Dit kan voor op alle collectiegebieden: van hedendaagse kunst en nijverheid tot oude handschriften en natuurhistorische collecties. Het doel van deze regeling is het vergroten van de kwaliteit en de zichtbaarheid van de Collectie Nederland. De bijdrage gaat naar aankopen die de Collectie Nederland verrijken en die (semi)permanent aan het publiek worden getoond. De bijdrage van het Mondriaan Fonds is maximaal 40% van de aankoopprijs.

In 2023 zijn aanvragen ontvangen voornamelijk op het gebied van cultureel erfgoed. Alleen Het Noordbrabants Museum diende een aanvraag in voor hedendaagse beeldende kunst. Het museum ontving een bijdrage voor de aankoop van het monumentale werk Tilted Head van kunstenaar Mark Manders. Dit werk is een van de grootste werken die Manders tot nu toe heeft gemaakt met een hoogte van ongeveer 4 meter. Tilted Head is vervaardigd in brons en toont een klassiek gezicht, half liggend en zijwaarts gekanteld. Manders maakte Tilted Head  voor het Public Art Fund, een stichting die internationale kunstenaars opdracht geeft om kunst te maken voor de openbare ruimte van New York. Het kunstwerk heeft in 2023 een nieuwe permanente plek gekregen in de buitenlucht, voor de ingang van Het Noordbrabants Museum.

Bekerschroef in kunstmuseum Den Haag, 1642.

Het Kunstmuseum Den Haag ontving een bijdrage voor de herverwerving van een zilveren bekerschroef uit 1642 gemaakt door de Haagse zilversmid Andries Grill. Eerder dit jaar werd de bekerschroef door het museum teruggegeven aan de erfopvolgers van de Duits-Joodse kunstverzamelaar en filantroop Emma Budge (1852-1937). Dit gebeurde na uitspraak van de Restitutiecommissie, die concludeerde dat de stukken in 1937 onvrijwillig waren verkocht door de erfgenamen. Het Kunstmuseum heeft na deze uitspraak in overleg met de erfgenamen een kans gekregen tot herverwerving. Met de overeenstemming voor deze herverwerving blijft een van de belangrijkste objecten uit de collectie Haags zilver van het Kunstmuseum behouden voor Den Haag en Nederland.

Doede Hardeman, hoofd Collecties:

“Het was de afgelopen jaren onze prioriteit deze restitutiezaak volledig af te ronden. In 2001 deed de gemeente Den Haag in het kader van herkomst en restitutie-onderzoek in onze museumcollectie al een oproep in The Jerusalem Post om in contact te komen met de erven Budge. Toen het zicht op teruggave aan de erfopvolgers vorig jaar duidelijk werd, is het museum met hen in gesprek gegaan over een mogelijke herverwerving, na restitutie. Wij zijn dankbaar voor dit goede contact en de mogelijkheid die ze ons hebben geboden de bekerschroef opnieuw te verwerven.”

Het Mondriaan Fonds heeft in 2023 2 aanvragen voorgelegd aan het ministerie van OCW voor een bijdrage uit het Museaal Aankoopfonds. Dit aankoopfonds is bedoeld voor aankopen die van belang zijn voor de verrijking van de Collectie Nederland en niet alleen gefinancierd kunnen worden vanuit het budget van het fonds. Het ministerie van OCW heeft voor beide aanvragen de bijdrage uit het Museaal Aankoopfonds toegekend.

Klik hier voor een overzicht van alle aankopen die met een bijdrage van het Mondriaan Fonds mogelijk zijn gemaakt.

Aantal aanvragen: 12

Gehonoreerd: 11

Totaal gevraagd bedrag: € 4.725.500 

Toegekend bedrag: € 1.895.500