Rondvaartboot de Grobol. Foto: Museum Broekerveiling

Restauratie Mobiel Erfgoed

Rondvaartboot de Grobol. Foto: Museum Broekerveiling

Organisaties op het gebied van mobiel erfgoed kunnen alleen of met een andere instelling een bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed aanvragen. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht. Doel van deze regeling is de kwaliteit van bijzonder mobiel erfgoed te versterken en op een duurzame wijze operationeel te houden, waarbij aandacht is voor milieu-, energie- en klimaataspecten.

De bijdrage kan worden gebruikt voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed dat is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed en dat een duidelijke positie inneemt in de verhaallijn van de Toonbeelden, waarmee uitdrukking wordt gegeven aan een bijzonder nationaal of regionaal belang. De maximale bijdrage is 50% van de projectkosten.

De Hydrograaf. Foto: René Sersansie

In 2023 was de regeling grotendeels gesloten omdat er geen budget beschikbaar was gesteld. Begin december werd de regeling weer opengesteld. Er werd 1 toekenning gedaan aan een aanvraag waarover de commissie na bezwaar in 2023 positief heeft geadviseerd. De Hydrograaf ontving een bijdrage voor de restauratie van het gelijknamige stoomschip. Het schip is in 1910 op de Rotterdamse werf Fijenoord gebouwd als opnemingsvaartuig voor de Dienst Hydrografie van de Koninklijke Marine. Een bijzondere functie van de Hydrograaf was dat zij, met een daartoe speciaal ingericht verblijf in het achterschip ook kon dienen als Koninklijk Jacht bij bijzondere evenementen. Het restauratieproject is erop gericht het casco te behouden en beschermen. Daarnaast wordt de bijdrage ingezet voor enkele aanpassingen aan het schip met het oog op duurzaamheid, zoals het gebruik van een teak-vervangend materiaal voor het dek en alternatieve materialen wat leidt tot minder gewicht en brandstofbesparing.

Gehonoreerd: 1, toekenning na bezwaar

Toegekend bedrag: € 50.000