Restauratie van West Groenlandse kajak, Museum In ’t Houten Huis. Foto: Anne Klijnstra

Beschermd Cultuurgoed

Restauratie van West Groenlandse kajak, Museum In ’t Houten Huis. Foto: Anne Klijnstra

De regeling Beschermd Cultuurgoed is bestemd voor eigenaren en beheerders van objecten en collecties die in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen geregistreerd zijn. Doel is eigenaren te stimuleren zorg te dragen voor deze objecten en collecties en deze voor zover mogelijk publiekstoegankelijk te maken en te houden. De bijdrage wordt gebruikt voor alles dat verband houdt met de zorg voor, en het behoud van dit cultureel erfgoed, zoals de kosten voor conservering, restauratie en duplicering. Het Mondriaan Fonds draagt maximaal 60% bij.

In 2023 is bijgedragen aan de restauratie van een deel van de verzameling in de schatkamer van de Sint Servaasbasiliek in Maastricht. De restauratie maakt onderdeel uit van het streven om de gehele kerncollectie toekomstbestendig te kunnen beheren, behouden en presenteren. Ook is bijgedragen aan de Stichting Behoud & Restauratie Beeldenschat Sint Petrus' Bandenkerk Venray voor het herstel van een beschadiging van het kruisbeeld van de Calvariegroep.

Het vastzetten van de losse verflagen bij de Christuscorpus Calvariegroep

Een aantal aanvragen voor deze regeling kon niet in behandeling genomen worden, omdat daarbij werd aangevraagd voor de restauratie van objecten die niet in het register van beschermde cultuurgoederen geregistreerd zijn.

Aantal aanvragen: 6

Gehonoreerd: 2

Totaal gevraagd bedrag: € 195.847

Toegekend bedrag: € 125.847