Land Art Lives

Stichting Land Art Flevoland organiseert in samenwerking met Kunstmuseum M. een kennisdelingstraject rondom Land Art. Het programma beslaat een reeks bijeenkomsten waarin steeds een ander perspectief op Land Art wordt gedeeld vanuit een partnerinstelling, gevolgd door een conferentie over Land Art met internationale sprekers en een aantal Land Art tours waarbij bezoekers van de conferentie de voornaamste Land Art locaties in Nederland bezoeken. In het programma is aandacht voor het bezit, beheer en behoud van Land Art locaties, wordt ingegaan op ontwikkelingen van Land Art als beeldende kunst en erfgoed, de invloed van klimaatverandering en de relatie tot het landschap, en op Land Art als vorm van kunst in de openbare ruimte. Het programma richt zich, naast kunst- en erfgoedprofessionals, op kunstenaars, studenten, cultuurambtenaren en beleidsmedewerkers kunst in de openbare ruimte.

Riff PD#18245: Wardie Hellendoorn

De eerste reeks bijeenkomsten van Land Art Lives vinden maandelijks plaats vanaf mei 2024 en werken toe naar de conferentie op 3 oktober 2024.