Stevenson Gallery, Amsterdam

KunstKoopregeling

Stevenson Gallery, Amsterdam

Particulieren kunnen met de KunstKoopregeling hedendaagse kunst en vormgeving op afbetaling kopen bij galeries in Nederland. Het aankoopbedrag kan worden uitgespreid over een periode van maximaal 36 maanden, zonder rente of extra kosten. Het Mondriaan Fonds neemt deze voor zijn rekening. Het doel van deze regeling is het kopen van kunst toegankelijk maken voor een grotere groep mensen.

Santander Consumer Finance is sinds 2020 samenwerkingspartner voor de regeling. Eind 2023 maakte Santander echter plotseling bekend aan het Mondriaan Fonds dat zij per ingang van 2024 zouden stoppen met alle kleine consumentenfinancieringen op de Nederlandse markt, waaronder de KunstKoop. Het Mondriaan Fonds heeft zelf niet de mogelijkheid om de financiering van de KunstKoop zelfstandig uit te voeren en is direct op zoek gegaan naar een goed alternatief. Begin 2024 werd bekend dat een nieuwe partner is gevonden in kredietverstrekker Tinka. De verwachting is dat in de loop van het eerste kwartaal van 2024 de eerste leningen voor de KunstKoop via Tinka kunnen worden verstrekt.

Galeries dienden in 2023 een aanvraag in om hun deelname aan de KunstKoop te verlengen of te starten. Voor alle galeries liep de lopende deelnametermijn namelijk per 31 december 2023 af. Het Mondriaan Fonds heeft vanwege het nieuws over Tinka in 2024 de aanvragen alsnog in behandeling kunnen nemen, waardoor de betreffende galeries na een korte tussenperiode de KunstKoopregeling weer aan hun klanten kunnen aanbieden. Onder de aanvragers bevonden zich ook een aantal galeries die nog niet eerder aan de KunstKoop deelnamen. Gallery Nono, Galerie DOOR, The Route Photography, MicksArt Gallery, Villa del Arte en Galerie Année worden verwelkomd als nieuwe KunstKoop-galeries.

In 2023 waren 120 galeries aangesloten bij de KunstKoopregeling, verspreid over het land. Voor deelname aan de regeling per 2024 vroegen iets minder dan 100 galeries aan. Mogelijk was dit (mede) het gevolg van de invoering van de Gallery Fair Practice Code. Vanaf 1 juli 2023 werd de toepassing van de Gallery Fair Practice Code een vaste voorwaarde voor galeries die een aanvraag indienden bij de regeling KunstKoop en Art Fair Internationaal. Het Mondriaan Fonds ontwikkelde deze code samen met de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) om ervoor te zorgen dat de positie van de kunstenaar ten opzichte van de galerie verstevigd wordt.

Kunstkoper Ruben. Foto: Saffron Pape

Het aantal afgesloten contracten en totale aankoopbedrag van kunst met de KunstKoop vertoont in 2023 een lichte toename ten opzichte van 2022. Zo is het aankoopbedrag gestegen met een percentage van ongeveer 7% en het aantal contracten met 9%. De meeste contracten werden afgesloten in december, wat waarschijnlijk verband hield met de stop van de samenwerking met Santander na 31 december.

De KunstKoop kreeg in 2023 een nieuwe huisstijl, waarbij alle communicatiemiddelen zoals de website en andere online en offline media een update kregen. Deelnemende galeries werden actief opgeroepen om content van beschikbare werken met de KunstKoop aan te leveren voor het Instagramkanaal. Verdere promotie van de regeling werd gedaan op en rondom diverse kunstbeurzen en -events, zoals Art Rotterdam, Amsterdam Art, PAN, Affordable Art Fair, Art The Hague en Art Noord.

Totaal aankoopbedrag kunstwerken: € 1.149.532

Totaal leenbedrag: € 1.034.579

Aantal afgesloten contracten: 301