Installation View, Art Antwerp 2023. Foto: Michèle Margot

Art Fair Internationaal

Installation View, Art Antwerp 2023. Foto: Michèle Margot

Nederlandse en buitenlandse galeries kunnen bij deelname aan een kunstbeurs in het buitenland via de regeling Art Fair Internationaal een bijdrage ontvangen voor het presenteren van werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland. Daarnaast kunnen Nederlandse uitgevers die deelnemen aan een internationale kunstboekenbeurs een bijdrage ontvangen voor het presenteren van publicaties over hedendaagse beeldende kunst. Ook kunnen buitenlandse kunstbeurzen van internationaal belang een bijdrage ontvangen voor het uitlichten van levende beeldend kunstenaars uit Nederland. Doel van de regeling Art Fair Internationaal is om de internationale positie van hedendaagse beeldende kunst uit Nederland te versterken plus de bekendheid mét, en de waardering voor, de Nederlandse beeldende kunstpraktijk te vergroten.

Concreet gaat het om een bijdrage aan standhuur voor deelname aan een kunstbeurs met beeldende kunst uit Nederland, een bijdrage aan kosten voor bijzondere presentaties van bestaand werk in een aparte sectie op een kunstbeurs of productiekosten van nieuw werk voor een presentatie in een aparte sectie op een kunstbeurs. Het Mondriaan Fonds stelt elke 2 jaar een lijst vast van kunstbeurzen met een internationale uitstraling. Aanvragen gericht op een kunstbeurs of kunstboekenbeurs buiten deze lijst worden ter beoordeling voorgelegd aan een adviescommissie.

In 2023 werden 20% meer aanvragen toegekend dan in 2022. Het ging hierbij om bijdragen aan standhuur voor beurzen in met name België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Opvallend is dat er 50% meer toekenningen waren voor uitgeverijen voor deelname aan kunstboekenbeurzen. Deelname aan Tokyo Art Book Fair en Offprint London waren het meest populair. Bij de galeries waren zowel Art Brussels en Art Antwerp weer populair. Veel galeries vragen jaarlijks aan voor dezelfde beurzen. Daarbij zien we een stijging in het formaat van de stand. Dit zorgt voor een prominentere plek op de beurs voor het presenteren van Nederlandse beeldende kunst.

Offprint Londen, 2023. Foto: Terry Bleu

Halverwege 2023 werd de Gallery Fair Practice Code gelanceerd. Samen met de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) werd deze code ontwikkeld ter versteviging van de positie van de kunstenaar ten opzichte van de galerie. Voor galeries die een bijdrage aanvragen bij de regeling Art Fair Internationaal geldt dat zij de Gallery Fair Practice Code moeten ondertekenen, actief toepassen en uitleggen. Deze voorwaarde heeft geen invloed gehad op het aantal aanvragen, zowel nationale als internationale galeries confirmeren zich aan de code.

Aanvragers geven aan dat deelname aan kunst(boeken)beurzen belangrijk is voor het onderhouden van hun professionele netwerk en het leggen van nieuwe contacten. Door de bijdrage Art Fair Internationaal nemen galeries dikwijls meer risico en kiezen bijvoorbeeld voor solo presentaties van (opkomende) kunstenaars die de Nederlandse beeldende kunst representeren.

Aantal aanvragen: 138

Gehonoreerd: 121

Totaal gevraagd bedrag: € 682.051

Toegekend bedrag: € 560.581