Hilma af Klint en Piet Mondriaan in Kunstmuseum Den Haag, 2023. Foto: Franck Doho

Kunst Erfgoed Presentatie

Hilma af Klint en Piet Mondriaan in Kunstmuseum Den Haag, 2023. Foto: Franck Doho

Beeldende kunstinstellingen, musea, kunstpodia, festivals en erfgoedinstellingen kunnen via de regeling Kunst Erfgoed Presentatie een bijdrage aanvragen voor bijzondere presentaties op het gebied van beeldende kunst en erfgoed. Het doel van deze regeling is bijzondere kunst- en erfgoedpresentaties te stimuleren die zich onderscheiden van het vaste programma en op inspirerende wijze een brug slaan naar het publiek. Zo stimuleert het Mondriaan Fonds een veelzijdig aanbod dat recht doet aan de diversiteit in onze samenleving en de betrokkenheid versterkt tussen kunst, erfgoed en publiek. De hoogte van de bijdrage is maximaal 40% van de variabele projectkosten.

In 2023 is het aantal ontvangen aanvragen met meer dan 10% toegenomen ten opzichte van 2022. Van de ingediende aanvragen werd ruim de helft gehonoreerd. Bij de toekenningen ging het om 53% beeldende kunstprojecten, 44% erfgoedprojecten en 3% erfgoedmanifestaties. Onder de aanvragers waren ook organisaties die voor het eerst een aanvraag bij het fonds indienden. Het gemiddelde aangevraagde bedrag steeg verhoudingsgewijs meer ten opzichte van het aangevraagde bedrag in voorgaande jaren. De signalen uit de sector dat de kosten (van zowel vaste lasten als inrichting van tentoonstellingen) sterk zijn toegenomen, sluiten aan bij deze stijging.

Zo ontving het Curaçaosch Museum een bijdrage voor het jubileumproject 75 Jaar Het Curaçaosch Museum met een cultureel festival en een tentoonstelling. In de tentoonstelling lag de focus op een aantal topstukken uit de vaste collectie met een terugblik op de (lokale) kunstgeschiedenis en activiteiten van het museum. Daarbij was er bijzondere aandacht voor de artistieke en culturele ontwikkeling van de Curaçaose samenleving.

REGENERATE, Akerk Groningen. © Monika Balu

Noorderlicht ontving een bijdrage voor programmaonderdelen in Drenthe en Groningen van REGENERATE, het 29ste Internationale Noorderlicht Fotofestival. Het festival bracht het werk van een grote groep internationale fotografen en lens based-kunstenaars samen waarbij een wereld verbeeld werd waarin mensen en hun technologische verworvenheden in evenwicht met elkaar en andere levende wezens leven.

Aantal aanvragen: 179

Gehonoreerd: 97

Totaal gevraagd bedrag: € 8.056.481

Toegekend bedrag: € 4.087.861