Voucher Ontwikkeling

Eind 2023 is het Mondriaan Fonds gestart met de Voucher Ontwikkeling. Deze voucher is bestemd voor beeldend kunstenaars met een beroepspraktijk van ten minste één jaar. Met de Voucher Ontwikkeling wil het Mondriaan Fonds hedendaagse beeldend kunstenaars ondersteuning bieden voor het ontwikkelen en/of verdiepen van de praktijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanschaf van apparatuur en het volgen van een cursus, workshop of mentortraject. Maar ook aan de inhuur van kennis of expertise van derden, dit kan zowel inhoudelijk als technisch van aard zijn, of een combinatie. Deze bijdrage biedt een verkorte aanvraagprocedure in vergelijking met andere regelingen om zo snel en laagdrempelig in te kunnen spelen op de behoeftes van kunstenaars. Aanvragers kunnen een bijdrage krijgen tot een maximum van € 2.500.

De interesse voor de Voucher Ontwikkeling is groot. Aanvragers vragen hoofdzakelijk aan voor de aanschaf van apparatuur waardoor ze onafhankelijk en meer gericht hun werk kunnen ontwikkelen en experimenteren. Kunstenaar Bodil Ouédraogo ontving bijvoorbeeld een bijdrage voor het aanschaffen van een sublimatie printer waardoor ze sneller vooruit kan in het artistieke proces van print op textiel. Kunstenaar Korrie Besems ontving een bijdrage om haar sterk verouderde computer te vervangen zodat ze gebruik kan maken van de nieuwste ontwikkelingen en haar digital-based praktijk op een hedendaagse manier kan toepassen.

Aantal aanvragen: 8

Gehonoreerd: 7

Totaal gevraagd bedrag: € 23.614

Toegekend bedrag: € 14.679