Sylvie Zijlmans, They Live In Us 'I Am Very Active' (Yellow Creature Performance, T-building Kings County Hospital New York), 2019 (video-still)

Kunstenaar Basis

Sylvie Zijlmans, They Live In Us 'I Am Very Active' (Yellow Creature Performance, T-building Kings County Hospital New York), 2019 (video-still)

De regeling Kunstenaar Basis is er voor beeldend kunstenaars die 4 jaar of langer werkzaam zijn, om nieuw werk te maken en de beroepspraktijk verder te ontwikkelen. Met Kunstenaar Basis wil het Mondriaan Fonds ervaren beeldend kunstenaars de mogelijkheid bieden hun oeuvre uit te breiden en een betekenisvolle en zichtbare bijdrage te leveren aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk.  De bijdrage kan gebruikt worden voor het maken van werk, zoals voor onderzoek, experiment, de aanschaf van materiaal en apparatuur. Of voor het uitwerken van een opdracht en voor deelname aan tentoonstellingen en manifestaties in binnen- en buitenland. Het subsidiebedrag wordt gespreid uitbetaald in minimaal 2 en maximaal 4 jaar. De bijdrage bedroeg in 2023 per toekenning € 44.000.

In 2023 nam het aantal aanvragen met bijna 30% toe ten opzichte van 2022. En een verdubbeling in vergelijking tot 2021. De oorzaak van deze stijging van het aantal aanvragen is niet eenvoudig te duiden. Mogelijk weten de aanvragers het Mondriaan Fonds beter te vinden, mede dankzij de introductie van een nieuwe huisstijl en website in de eerste helft van 2022. Ook de aanwezigheid van een aantal onzekere maatschappelijke factoren, zoals de coronacrisis en de inflatie, kunnen eraan bijdragen dat meer kunstenaars een beroep doen op subsidie.

Bijna de helft van de in 2023 behandelde aanvragen is gehonoreerd. Dit toekenningspercentage is vergelijkbaar met andere jaren.

Nazif Lopulissa, Meeting you for the first time, 2023

Kunstenaar Basis stelt kunstenaars in staat om nieuw werk te maken. De bijdrage kan worden aangevraagd in verschillende fasen van het kunstenaarschap. Een voorbeeld van een kunstenaar die nog relatief aan het begin van zijn carrière staat is Nazif Lopulissa. Hij gaat de bijdrage gebruiken voor een onderzoeksreis naar Indonesië en om verder te experimenteren met materialen en technieken. Ook mid-carreer kunstenaars met een langere staat van dienst kunnen een bijdrage binnen deze regeling ontvangen. Een voorbeeld is Fons Haagmans, die sinds de jaren zestig als kunstenaar werkzaam is. Hij wil de bijdrage gebruiken om het werk in zijn atelier voort te zetten en om te werken aan een oeuvre-catalogus waarin de ontwikkeling van zijn werk wordt vastgelegd.

De bijdrage kan ook worden aangevraagd door beeldend kunstenaars die vaste samenwerkingspartners zijn en een gedeelde praktijk hebben. Een voorbeeld zijn Sylvie Zijlmans en Hewald Jongenelis. Zij vroegen in 2023 allebei een bijdrage aan voor het verder ontwikkelen van hun werk en het presenteren daarvan.

Aantal aanvragen: 361

Gehonoreerd: 165

Totaal gevraagd bedrag: €15.884.000

Toegekend bedrag: € 7.272.000