Administratieve Organisatie / Interne Beheersing

In februari heeft er een datalek plaatsgevonden bij een door het Mondriaan Fonds ingeschakeld onderzoeksbureau. Hierop is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Halverwege 2023 is de organisatie overgestapt op het werken met Sharepoint.

In aanloop naar grotere proceswijzigingen in het subsidieaanvraagsysteem AIMS zijn er enkele kleine verbeteringen doorgevoerd. Het systeem draait momenteel op versie 4.0.2. Het in 2022 ontwikkelde Adviesplatform is in 2023 volledig in gebruik genomen. De ervaringen hierover zijn positief.