It's OK. Inwijding kapel, De Oude Kerk Amsterdam. Foto: Maarten Nauw

Programma’s Kunstpodia 2023

It's OK. Inwijding kapel, De Oude Kerk Amsterdam. Foto: Maarten Nauw

De regeling Programma’s Kunstpodia 2023 is bestemd voor kunstpodia met publiekstoegankelijke jaarprogramma's van 1 tot 4 jaar. Het doel van deze regeling is om kunstpodia te stimuleren publiekstoegankelijke programma’s te maken die bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Een gevarieerd aanbod zorgt in samenhang voor een volwaardig beeldende kunstveld in Nederland en een gevarieerd publiek. Voor de instellingen die in aanmerking willen komen, geldt dat ze geen collectie hebben en dat het presenteren van beeldende kunst een kernactiviteit is.

De regeling kent 4 categorieën – Start, Basis, Pro en Breed – die in samenhang met elkaar zorgen voor een breed aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Elke categorie heeft eigen criteria, waarbij budget, periode en vereisten toenemen.  De kunstpodia krijgen de bijdrage voor een inspirerend programma van 1 tot maximaal 4 jaar. Het gaat om vaste bijdragen van € 25.000 tot € 275.000 op jaarbasis.

In 2023 hebben 31 landelijke kunstpodia een bijdrage ontvangen van het Mondriaan Fonds  voor programma’s die op de meest aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst. Het fonds ondersteunt met deze regeling een landelijk verspreid aantal kunstpodia, met programma’s die zich ten opzichte van elkaar onderscheiden. De commissie zag een aantal thema’s terugkomen in de programmaplannen: zoals kunst en ecologie op het snijvlak van wetenschap, ecologie in combinatie met erfgoed, en erfgoed in combinatie met onderbelichte geschiedenissen.

Voor de categorie Start geldt een bijdrage van € 25.000 voor 1 kalenderjaar. In deze ronde heeft het Mondriaan Fonds 2 extra Start-toekenningen kunnen doen, doordat er meer budget beschikbaar kwam voor deze categorie. De volgende 14 initiatieven hebben een toekenning gekregen: B32 (Maastricht), Destination Unknown (Weert), Into Nature (Assen), Ja Ja Ja Nee Nee Nee (Amsterdam), Manifold Books (Amsterdam), Marwan (Amsterdam), Motormond (Amsterdam), Omstand (Arnhem), Productiehuis Plaatsmaken (Arnhem), Playbill (Amsterdam), SEA Foundation (Tilburg), Sarmad (Rotterdam), Shimmer (Rotterdam) en VierVaart (Groede).

Daarnaast hebben 4 aanvragen een positieve beoordeling gekregen, maar deze konden niet gehonoreerd worden door een tekort aan budget. Dat zijn: Billytown (Den Haag), Limestone Books (Maastricht), Trixie (Den Haag) en Welcome Stranger (Amsterdam).

Voor de categorie Basis geldt een bijdrage van € 110.000 per jaar, voor 2 kalenderjaren. In deze ronde heeft het Mondriaan Fonds 5 extra Basis-toekenningen kunnen doen, doordat er meer budget beschikbaar kwam voor deze categorie. De volgende 13 organisaties hebben een toekenning gekregen: Bewaerschole (Burgh-Haamstede), Brutus Art Space (Rotterdam), Dat Bolwerck (Zutphen), Drawing Centre Diepenheim, Kunstfort (Vijfhuizen), Kunstpodium T (Tilburg), Melkweg (Expo), Metro54 (Amsterdam), Odapark (Venray), POST (Nijmegen), Page Not Found (Den Haag), RADIUS (Delft) en Rib (Rotterdam).

Door een tekort aan budget, konden 5 positief beoordeelde organisaties niet worden gehonoreerd. Dat zijn: De Fabriek (Eindhoven), Kunstverein (Amsterdam), Nieuwe Vide Artspace en Studios (Haarlem), No Limits! Art Castle (Amsterdam) en ROZENSTRAAT – a rose is a rose is a rose (Amsterdam).

Voor de categorie Pro geldt een bijdrage van € 175.000 per jaar, voor 3 kalenderjaren. De volgende 3 organisaties hebben een toekenning gekregen: MaMA (Rotterdam), Roodkapje (Rotterdam) en Stroom Den Haag.

Voor de categorie Breed geldt een bijdrage van € 275.000 per jaar, voor 4 kalenderjaren. Binnen deze categorie heeft De Oude Kerk (Amsterdam) een bijdrage ontvangen.

Klik hier voor meer informatie over de toekenningen.

Nieuwe meerjarenregeling 2025-2028

Eind 2023 is de aanvraagronde voor de nieuwe meerjarenregeling Programma's Kunstpodia 2025-2028 opengesteld. Deze kent 3 categorieën – Start, Basis en Breed – die in samenhang met elkaar moeten zorgen voor een gevarieerd aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Voor de categorie Start zijn er 2 aanvraagrondes voor 2 jaar (1 ronde in 2024 en 1 ronde in 2026). Aanvragen voor Programma’s Kunstpodia Basis en Breed kan alleen in 2024. De jaarlijkse aanvraagronde komt hiermee te vervallen.

Aantal aanvragen: 80

Gehonoreerd: 31

Totaal gevraagd bedrag: € 10.060.000

Toegekend bedrag: € 5.885.000