Pilots

Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe vormen van ondersteuning. Daarom ontwikkelt het Mondriaan Fonds pilots. Deze zet het fonds in voor nieuwe projecten die buiten de huidige regelingen dreigen te vallen, maar wel bijdragen aan innovatie binnen het veld. Pilots zijn een impuls voor nieuwe vormen van productie, onderzoek, communicatie of presentatie. Soms groeien ze uit tot vaste regelingen. Klik in het linker menu voor een toelichting per specifieke pilot.