A Tale of a Tub

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van A Tale of a Tub en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: A Tale of a Tub verhoudt zich op actieve wijze tot actuele maatschappelijke onderwerpen. De recente programmering is interessant en goed doordacht, maar soms tegelijkertijd hermetisch. Hierdoor komen de maatschappelijke uitgangspunten niet altijd even overtuigend tot uiting. Er is aandacht voor de activiteiten in diverse (inter)nationale media. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: de commissie is positief over de thematische uitwerking van het plan Bathhouse of Care in diverse programmalijnen. Hoewel zij ook waardering heeft voor het idee van het podium om de sociale functie van een badhuis op zich te nemen, heeft zij wel twijfels bij de haalbaarheid van die sociale functie vanwege de aard van het geselecteerde werk en het discursieve karakter van het programma. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: A Tale of a Tub is in ontwikkeling en reflecteert op zijn rol en relatie met de buurt. Het thema ‘zorg’ waartoe A Tale of a Tub zich verhoudt, sluit goed aan bij de locatie in Spangen en de oorsprong van de tentoonstellingsruimte als badhuis. Het thema gaat verbinding aan met actuele artistieke en maatschappelijke ontwikkelingen, maar de commissie meent dat het podium hiertoe een nog scherpere en agenderende positie in zou kunnen nemen. Ook zou hierbij de rol van het badhuis in verschillende culturen meer uitgewerkt kunnen worden. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De manier waarop A Tale of a Tub naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: de verbreding zoekt A Tale of a Tub vooral via educatieve trajecten en het bereiken van buurtbewoners. Het is te waarderen dat educatie een belangrijke pijler is voor A Tale of A Tub en dat daarvoor een educatiemedewerker is aangetrokken. De doelgroepen zijn algemeen beschreven. De strategie voor educatie en communicatie zou volgens de commissie nog overtuigender uitgewerkt kunnen worden, waarbij ook middelen worden ontwikkeld om die doelgroepen te bereiken. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: A Tale of a Tub is verankerd in de lokale en (boven)regionale infrastructuur. Met name de lokale inbedding maakt dat het podium zich onderscheidt binnen de rijke context aan kunstpodia in Rotterdam. Er zijn vrijwilligers uit de buurt bij de organisatie betrokken en de gemeente biedt financiële ondersteuning. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van A Tale of a Tub voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.