Destination Unknown

Categorie: Kunstpodium Start|
Advies: positief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Destination Unknown in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie is positief over de heldere visie op talentontwikkeling van jonge kunstenaars op locatie, waarbij het niet alleen gaat om het maken van werk maar ook om het opdoen van ervaring. Zij is enthousiast over het koppelen van leegstaande panden aan bestaande instellingen binnen en buiten het kunstveld. Destination Unknown toont zich een platform met een eigenzinnige en duurzame artistieke visie dat niet alleen regionaal maar ook steeds meer nationaal zichtbaar is.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Hoewel de kunstenaarsselectie nog niet definitief is, heeft de commissie dankzij de opzet van de open call en de kwaliteit van de activiteiten uit het verleden vertrouwen in de realisatie van een kwalitatief programma. De commissie waardeert de wijze waarop het ontwikkeltraject is vormgegeven met in haar ogen interessante en diepgravende workshops en goede begeleiding.

De mate waarin Destination Unknown een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als voldoende. Er is volgens de commissie een heldere omschrijving van de doelgroepen. De bestaande en zeer actieve doelgroep bestaat uit kunstprofessionals en een volgende stap is hen ambassadeur te maken. De wens om ook buurtbewoners te bereiken zou naar mening van de commissie uitgebreider kunnen worden beschreven. Zij waardeert het idee om jonge kunstenaars te koppelen aan locaties in woonbuurten en meent dat dit zal helpen die nieuwe doelgroep beter te bereiken.

De bijdrage van Destination Unknown aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Door de eigenzinnige insteek is Destination Unknown volgens de commissie in staat unieke verbindingen te leggen tussen jonge kunstenaars en de omgeving, en zo meer zichtbaarheid en ontwikkeling te creëren voor hen. In tegenstelling tot eerdere locaties zijn er in Eindhoven meerdere kunstinitiatieven en kunstplatforms gevestigd. De commissie had daarom iets meer inzicht willen krijgen in deze keuze en de verbindingen die men daar tot stand wil brengen. Gebaseerd op prestaties in het verleden heeft de commissie echter voldoende vertrouwen dat Destination Unknown ook in Eindhoven een waardevolle bijdrage zal leveren aan het bestaande culturele aanbod.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Destination Unknown ruim voldoende is en adviseert de aanvraag te honoreren.