Shimmer

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Shimmer in het recente verleden en de manier waarop het collectief zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: de commissie heeft waardering voor de wijze waarop Shimmer een kritische blik op urgente maatschappelijke ontwikkelingen koppelt aan presentaties van kunstenaars van hoog niveau. Het podium heeft een sterk inhoudelijke visie en blijft zich positief ontwikkelen. Shimmer blijkt in staat om zichzelf telkens opnieuw uit te vinden. Het programma vermengt zich met het alledaagse, op een heel vanzelfsprekende manier, met veel ruimte voor experiment. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als goed.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: zij vindt het plan helder en op een aansprekende wijze beschreven. De commissie is enthousiast over de selectie van de kunstenaars, Shimmer gaat nieuwe, veelbelovende internationale samenwerkingen aan met organisaties uit andere disciplines. Hierdoor wint het plan aan diepgang en krijgt het podium een eigen gezicht. De commissie herkent het experiment in de programmering, dat ambitieus, maar realistisch is. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als goed.

De mate waarin Shimmer een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: Shimmer geeft een beschrijving van de huidige online bezoekers, maar niet van de beoogde fysieke bezoekers, waardoor het voor de commissie niet duidelijk is voor wie het programma bedoeld is. Er zijn ideeën over publieksverbreding, maar die worden niet voldoende uitgewerkt. De commissie mist op dit punt een heldere visie en plan van aanpak. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De bijdrage van Shimmer aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: hoewel Shimmer een relatief nieuw podium is, heeft het zich snel geworteld in de Rotterdamse infrastructuur van de beeldende kunst, en daarbuiten. De samenwerkingen die het aangaat werpen hun vruchten af. De commissie vindt dat er een sterk podium is ontstaan dat de waarde van beeld en de kracht van verbeelding voorop stelt. Zij meent dat Shimmer zich op overtuigende wijze verhoudt tot de culturele context op zowel regionaal als (inter)nationaal niveau. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als goed.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Shimmer ruim voldoende is adviseert de aanvraag te honoreren.