Pennings Foundation

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Pennings Foundation en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: Pennings Foundation heeft een duidelijke focus op fotografie, maar heeft naar de mening van de commissie een vrij algemene artistiek-inhoudelijke visie die weinig verbinding aangaat met actuele onderwerpen in de fotografie en beeldende kunst. De recente programmering is voornamelijk faciliterend en geeft nog niet genoeg blijk van een eigen positionering. Er is wel aandacht voor de activiteiten in de media, maar voornamelijk regionaal. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: de functie van Pennings Foundation als educatieplek en platform voor zowel professionals als amateurs is te waarderen. Uit het programmaplan spreekt naar de mening van de commissie echter nog te weinig een artistiek-inhoudelijke visie en samenhang. Ook komt de genoemde aandacht voor videokunst en mediakunst niet overtuigend in het programma terug. De keuze voor de betrokken fotografen en andere betrokkenen mist scherpte en urgentie. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: Pennings Foundation heeft zich ontwikkeld van een galerie naar een kunstpodium. Het programmaplan bouwt echter nog voort op activiteiten in het verleden en is voor de organisatie weinig vernieuwend. Er is enige reflectie op de maatschappelijke actualiteit, maar deze wordt naar de mening van de commissie nog niet overtuigend vertaald in de activiteiten. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De manier waarop Pennings Foundation naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: Pennings Foundation zet zich in om fotografie een podium te geven voor een groeiend publiek. In de aanvraag worden daarbij doelgroepen genoemd, maar de commissie meent dat de communicatiestrategie specifieker zou kunnen worden geformuleerd. De beschreven communicatiemiddelen zijn wat algemeen en mager uitgewerkt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: Pennings Foundation heeft met de focus op fotografie een eigen plek in de regio. Met de ontwikkeling van een scherpere artistiek-inhoudelijke positionering zou het podium zich naar de mening van de commissie nog verder kunnen onderscheiden van andere instellingen die (minder structureel) fotografie tonen. Het podium is goed ingebed in de regio en werkt samen met uiteenlopende instellingen en bedrijven. Er is ondersteuning vanuit de gemeente. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Pennings Foundation net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.