When Site Lost the Plot

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van When Site Lost the Plot in het recente verleden en de manier waarop het collectief zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: de commissie spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop When Site Lost the Plot zich ontwikkelt als podium voor geluidskunst. When Site Lost the Plot wordt steeds specifieker in haar keuzes en biedt een uniek perspectief. De commissie meent wel dat de artistieke visie op actuele thema’s duidelijker moet worden verwoord. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: de commissie vindt de programmering ambitieus en waardeert dat When Site Lost the Plot makers en professionals uit verschillende werelden bij elkaar brengt. Verbeterpunten ziet de commissie ten aanzien van de artistiek-inhoudelijke onderbouwing van het programma, deze vindt zij niet op alle punten even helder uitgewerkt. De keuze van de kunstenaars is passend bij de thematiek. Over het geheel is de commissie van mening dat het programmaplan voldoende vertrouwen biedt in de realisatie van een kwalitatieve programmering. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De mate waarin When Site Lost the Plot een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: de commissie vindt de omschrijving van doelgroepen tamelijk willekeurig en niet specifiek genoeg. Zij meent dat When Site Lost Plot een te beperkt publiek uit voornamelijk de eigen kring bedient. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De bijdrage van When Site Lost the Plot aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: de focus op media-based geopolitical research is op zichzelf onderscheidend, maar de wijze waarop dit door When Site Lost the Plot wordt gedaan overtuigt de commissie niet. Zij vindt de verbinding van het kunstpodium met de lokale culturele infrastructuur in Amsterdam niet toereikend. Hierdoor onderscheidt When Site Lost the Plot zich niet voldoende van andere instellingen die culturele programma’s uitvoeren in de regio Amsterdam. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit binnen de categorie Start een aandachtspunt is van de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van When Site Lost the Plot net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.