VHDG

Categorie: Kunstpodium Pro
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van VHDG en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten beoordeelt de commissie als volgt: de missie van VHDG is helder, sterk verankerd in de regionale infrastructuur en richt zich op thema’s die lokaal relevant zijn. Naar de mening van de commissie weet VHDG de verbinding van kunstenaars met de verhalen uit Friesland en vice versa tot stand te brengen in het programma. Tijdens de pandemie zijn veel activiteiten (online) aangepast en andere fysieke activiteiten ontwikkeld. De kwalitatieve waardering van derden is in de ogen van de commissie ruim voldoende. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend, of om een andere reden bijzonder is en welke mogelijkheden het plan biedt voor de inhoudelijke ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: het programmaplan is samenhangend en sluit overtuigend aan bij de rol van VHDG. Onder de nieuwe directeur worden bestaande structuren doorgezet en naar de mening van de commissie inhoudelijk wat scherper aangezet. Het programma presenteert weinig kunstenaars met landelijke uitstraling en de kwaliteit is wisselend, waardoor de impact van VHDG landelijk beperkt blijft. Het programma onderscheidt zich daarentegen scherper van dat van andere instellingen door de eigenzinnige publieke activiteiten. Ook is het bijzonder dat VHDG zich aan de hand van het maatschappelijk debat expliciet richt op het bij elkaar brengen van uitgesproken gemeenschappen in de regio. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: de activiteiten in het programma bevatten voornamelijk accentverschuivingen en zijn niet als vernieuwend te karakteriseren. Het hoofdthema sluit aan bij maatschappelijke discussies en in de ogen van de commissie weet VHDG dit te vertalen naar relevante kwesties op het Friese (platte)land. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De mate waarin VHDG naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek, maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden, beoordeelt de commissie als volgt: VHDG deelt de ruimte H47 met het Grafisch Atelier Friesland en de atelierhouders van de broedplaats. Vanaf 2023 zullen daar meer groepstentoonstellingen worden getoond. De commissie vindt het daarom prematuur om een uitspraak over de publieksvoorzieningen te doen. Wel vindt zij dat de uit de nomadische geschiedenis voortgekomen onderdelen als de SRV-bus en de rotonde VHDG in staat stellen om een gastvrije op een breder publiek gerichte rol te spelen. De commissie constateert echter dat een eenduidige communicatiestrategie per project ontbreekt. De doelgroepen worden wel omschreven, maar wat VHDG gaat doen om specifieke doelgroepen te bereiken is nauwelijks beschreven. Naar de mening van de commissie blijft de strategie te vrijblijvend. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De bijdrage van het programma aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich verhoudt, beoordeelt de commissie als volgt: VHDG wordt door de commissie gezien als een genereus platform voor de ontwikkeling van kunst en cultuur. Met de nieuwe profilering lijkt het ook nog een stap politieker te worden en onderscheidt VHDG zich meer van andere spelers in de regio. Er wordt goed samengewerkt met aanwezige partijen in het Noorden. Daarnaast is er langdurige ondersteuning vanuit gemeente en provincie. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De mate van professionaliteit in de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de organisatie beoordeelt de commissie als volgt: de commissie neemt het externe advies van Blueyard over de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de organisatie over. Op grond van dit advies wordt dit criterium beoordeeld als ruim voldoende.

Extern bureau Blueyard heeft de naleving van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de bedrijfsvoering geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit Download: advies (new window).

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Pro gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij zijn de criteria gericht op de lokale context, op publieksbereik en de criteria gericht op de artistiek-inhoudelijke insteek in relatie tot de uiteindelijke activiteiten zwaarder gewogen omdat dit aandachtspunten zijn binnen deze categorie van de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van VHDG voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.