Tlön Projects

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Tlön Projects in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie waardeert het initiatief om privéverzamelingen te ontsluiten, maar is van mening dat een heldere toelichting op de keuzes van de gekozen kunstwerken ontbreekt. Tevens mist de commissie een heldere toelichting op eerder gerealiseerde projecten, de rol van de verzamelaars en de selectiecriteria voor kunstenaars en curatoren. De commissie kan uit de aanvraag niet voldoende opmaken op welke wijze Tlön Projects haar ontwikkeling wil vormgeven en waarom er met de geselecteerde collecties wordt samengewerkt.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Zij vindt de tentoonstellingen en denkbeeldige collectie samengesteld uit meerdere privéverzamelingen divers en waardeert dat er wordt samengewerkt met gevestigde samenwerkingspartners. De commissie mist echter de artistieke-inhoudelijke urgentie en rode draad in de programmering. Zij is van mening dat er te veel onduidelijkheden zijn en mist uitgewerkte referenties naar de collecties en bestaand werk. Wat betreft nieuw werk worden samenwerkingen met interessante kunstenaars genoemd, maar waarom deze kunstenaars zijn gekozen en hoe de presentaties eruit gaan zien, wordt niet helder beschreven. Deze elementen lijken in de aanvraag als vanzelfsprekend te worden gepresenteerd.

De mate waarin Tlön Projects een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als onvoldoende. Het platform heeft volgens de commissie een realistisch beeld van de verschillende doelgroepen en het publiek wordt helder omschreven. De communicatie wordt echter voornamelijk uitgezet via de presentatie- en samenwerkingspartners en de wijze waarop deze doelgroepen worden benaderd, is in de ogen van de commissie te zeer afhankelijk van de kunstpodia waarmee wordt samengewerkt. Uit de aanvraag blijkt niet voldoende of en in welke mate Tlön Projects hen bij het bereiken van publiek betrekt. De commissie is daardoor onvoldoende overtuigd dat het publiek Tlön Projects zal herkennen als afzender en organisator.

De bijdrage van Tlön Projects aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Hoewel de instelling nomadisch is en derhalve niet aan een regio is gebonden, vindt de commissie dat de onderwerp- en locatiekeuze beter gemotiveerd kan worden in het programmaplan, zodat duidelijk wordt hoe het podium zich wil verhouden tot bestaande culturele infrastructuren en wat de meerwaarde van het initiatief zal zijn.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Tlön Projects onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.