Home Gallery

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Home Gallery in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als onvoldoende. Hoewel de commissie Home Gallery een sympathiek initiatief vindt en waardeert dat er ruimte wordt geboden aan startende kunstenaars, vindt zij de activiteiten van Home Gallery te particulier en de artistiek-inhoudelijke visie te mager. Zo heeft Home Gallery volgens de commissie geen overtuigende visie op welke kunst, discipline of onderwerpen het programmeert. De artistieke visie blijft volgens de commissie te beperkt tot het faciliteren van site-specific presentaties in een intieme setting waarin kunstenaars een dialoog aangaan met de ideeën en het werk van de initiatiefnemer.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als onvoldoende. Zij waardeert de interessante kunstenaarsselectie, maar vindt de artistiek-inhoudelijke onderbouwing te summier. Zo is zij kritisch op de wijze waarop de kunstenaarsselectie tot stand komt via een open call en het eigen netwerk, aangezien de criteria en visie op basis waarvan de selectie wordt gemaakt volgens de commissie niet helder zijn.

De mate waarin Home Gallery een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. De omschrijving van het publiek vindt de commissie te generiek. Hoewel Home Gallery stelt ook een breed publiek te kunnen bereiken, vindt de commissie de plannen te summier om haar vertrouwen te kunnen uitspreken in het bereik van dit beoogde publiek.

De bijdrage van Home Gallery aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Zij vindt dat Home Gallery zich niet op overtuigende wijze tot de lokale en/of regionale culturele context en infrastructuur van Den Haag verhoudt, aangezien het in haar ogen sterk op zichzelf en op de praktijk van Heil gericht is. Daarnaast meent zij dat Home Gallery zich vanwege de in haar ogen te magere artistiek-inhoudelijke basis te weinig onderscheidt van instellingen die culturele programma’s uitvoeren binnen dezelfde regio.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Home Gallery onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.