Programma’s Kunstpodia 2025-2028

Het Mondriaan Fonds investeert in de periode 2025-2028 ruim € 38,5 miljoen in de meerjarige programma’s van 44 kunstpodia in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Het Koninkrijk der Nederlanden kent een rijk landschap van kunstpodia die samen de humuslaag van de beeldende kunst vormen. Talent vindt een plek, nieuw publiek wordt verwelkomd en kwaliteit krijgt een podium. Internationale ontdekkingen worden geïntroduceerd, innovaties gevierd en carrières gevormd. De kunstpodia staan aan de basis van het beeldende kunstveld en zijn onmisbaar voor een gezonde sector.

Vanaf 2025 wordt van organisaties verwacht dat ze fair pay gaan toepassen, want iedereen die werkt binnen de culturele sector hoort voldoende beloond te worden voor zijn inzet. Kunstpodia zijn echter vaak financieel kwetsbaar. Organisaties zijn meestal klein en begrotingen bescheiden. Om de sector meer toe te rusten voor fair pay is voor de komende beleidsplanperiode extra budget vrijgemaakt door het ministerie van OCW. Het Mondriaan Fonds biedt kunstpodia hiermee een sterkere startpositie en de beeldende kunst een noodzakelijke extra ondersteuning.

Eelco van der Lingen, directeur-bestuurder: “Met het oog op de toekomst is het fijn dat we zo’n mooie selectie kunstpodia, verspreid over het Koninkrijk, een goede basis kunnen bieden om prachtige programma’s te realiseren én fair pay toe te passen. Met deze ondersteuning hopen we niet alleen bij te kunnen dragen aan hoge kwaliteit en betere beloning, maar ook aan het vergroten van de aantrekkingskracht van een sector die dat verdient en die we nodig hebben.”

De bekendmaking van de toekenningen binnen de meerjarenregeling Programma’s Kunstpodia valt gelijk met de presentatie van het advies van de Raad voor Cultuur over de subsidieaanvragen die zijn ingediend voor de culturele basisinfrastructuur (bis) 2025-2028 en de bekendmaking van toekenningen voor de meerjarige subsidies van het Fonds Podiumkunsten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Filmfonds, Letterenfonds en Fonds voor Cultuurparticipatie. Het ministerie van OCW, de Raad voor Cultuur en de rijkscultuurfondsen onderstrepen zo dat ze gezamenlijk staan voor een hoogwaardig, divers en toegankelijk cultureel aanbod in alle delen van het Koninkrijk.

De meerjarenregeling Programma’s Kunstpodia - is bedoeld voor programma’s die een kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd aanbod van hedendaagse beeldende kunst voor een divers publiek bieden, variërend van de geïnteresseerde professional tot de bezoeker voor wie alles nieuw is. De regeling kent 3 categorieën: Breed, Basis en Start. In samenhang met elkaar zorgen deze voor een breed aanbod van hedendaagse beeldende kunst door startende organisaties en ervaren hedendaagse beeldende kunstinstellingen.

De aanvragen voor programma’s die op de meest aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen binnen de hedendaagse beeldende kunst zijn gehonoreerd.

In deze aanvraagronde ontvingen we 97 aanvragen, waarvan er 86 in behandeling zijn genomen. Zie hieronder per categorie de kunstpodia die een bijdrage krijgen:

Kunstpodium Breed - is er voor professionele hedendaagse kunstinstellingen van lokaal tot (inter)nationaal niveau die minstens 2 jaar een regelmatig jaarprogramma van presentaties hebben uitgevoerd, aangevuld met een uitgebreid activiteitenprogramma.
Bijdrage: € 450.000 per jaar, voor 4 kalenderjaren.

Binnen deze categorie werden 15 aanvragen in behandeling genomen. De volgende 5 instellingen krijgen een toekenning: 1646 (Den Haag), de Appel (Amsterdam), de Oude Kerk (Amsterdam), Nest (Den Haag) en VHDG (Leeuwarden).

Kunstpodium Basis - is er voor professionele hedendaagse beeldende kunstinstellingen met een relevant artistiek-inhoudelijk programma die minstens 2 jaar een jaarprogramma hebben uitgevoerd.
Bijdrage: € 225.000 per jaar, voor 4 kalenderjaren.

Binnen deze categorie werden er 59 aanvragen in behandeling genomen. De volgende 32 instellingen krijgen een toekenning: A Tale of a Tub (Rotterdam), Ateliers ‘89 (Oranjestad, Aruba), Bewaerschole (Burgh-Haamstede), Brutus (Rotterdam), buitenplaats Kasteel Wijlre (Wijlre), Casco (Utrecht), Dat Bolwerck (Zutphen), Drawing Centre Diepenheim (Diepenheim), FOTODOK (Utrecht), het resort (Groningen), Hotel Maria Kapel (Hoorn), Human Activities (Domburg), If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part of Your Revolution (Amsterdam), Into Nature (Assen), Kunstenlab (Deventer), Kunstfort (Vijfhuizen), Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag), Kunstpodium T (Tilburg), MaMA (Rotterdam), Metro54 (Amsterdam), Nieuwe Vide Artspace en Studios (Haarlem), Odapark (Venray), Onomatopee (Eindhoven), Page Not Found (Den Haag), Plaatsmaken (Arnhem), POST (Nijmegen/Arnhem), RADIUS (Delft), Roodkapje (Rotterdam), ROZENSTRAAT – a rose is a rose is a rose (Amsterdam), SIGN (Groningen), W139 (Amsterdam) en Zone2Source (Amsterdam).

Vijf aanvragen zijn positief beoordeeld, maar kunnen helaas niet gehonoreerd worden vanwege de beperkingen van het beschikbare budget. Dat zijn de aanvragen van: Captain Hoek (Amsterdam), De Fabriek (Eindhoven), Kunstverein (Amsterdam), Nieuw Dakota (Amsterdam) en Rib (Rotterdam).

Kunstpodium Start - is er voor startende organisaties die niet langer dan 5 jaar een programma van presentaties en activiteiten hebben uitgevoerd.
Bijdrage: € 50.000 per jaar, voor 2 kalenderjaren.

Binnen deze categorie werden er 12 aanvragen in behandeling genomen. De volgende 7 kunstpodia krijgen een toekenning: (A)WAKE (Rotterdam), EEN FABRIEK (Vlissingen), Kunsthal Kloof (Utrecht), L I N K (Zwolle), Playbill (Amsterdam), ROEM (Leiden) en WET (Rotterdam).

In 2025 zijn verschillende toekenningen Programma’s Kunstpodia uit 2022 en 2023 nog geldig. Dit geldt voor: Melkweg Expo (Amsterdam), Rib (Rotterdam) en Stroom (Den Haag).

Zes kunstpodia zijn opgenomen in de Basisinfrastructuur en worden daarmee rechtstreeks gefinancierd door het ministerie van OCW.

Adviescommissie

Programma’s die op de meest aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst zijn gehonoreerd. De commissie die de aanvragen heeft beoordeeld bestond uit: Maarten Doorman (voorzitter), Gabrielle van der Voort, Guinevere Ras, Frank Koolen, Kevin van Braak, Kim Knoppers.

Kijk hier voor meer informatie over Programma’s Kunstpodia 2025-2028

Zie in het menu aan de linkerkant een alfabetisch overzicht van de aanvragers voor Programma’s Kunstpodia 2025-2028 met de adviesteksten uit de commissievergadering.