Het Resort

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van het resort en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: het nomadische platform het resort presenteert op een energieke manier kunst op locatie en verbindt dit met de directe omgeving. De thema’s die ze noemen vindt de commissie logisch en passend bij de regio. Er wordt in de aanvraag verwezen naar inhoud en discours en de noodzaak daaraan bij te dragen, maar minder duidelijk zijn de inhoudelijke standpunten die het resort zelf inneemt ten opzichte van de gekozen thematiek. De commissie waardeert de reflectie op de noodzaak van activiteiten van het resort voor voornamelijk kunstenaars uit de regio en de ontwikkeling van hun praktijken. Op basis van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: het programmaplan sluit aan bij de positie van het podium en heeft een speelse kwaliteit. Waar het resort in het begin nog zoekende was, weet het platform zich nu voorzichtig te ontwikkelen op basis van opgedane ervaring naar een programma met interessante combinaties van hedendaagse thema’s. De programmaonderdelen zijn niet overal overtuigend uitgewerkt en doen soms eclectisch aan, maar de commissie heeft waardering voor de beoogde inhoudelijke samenwerking met regionale partners. De kwaliteit van betrokken kunstenaars is voldoende en passend voor de specifieke locaties. De commissie signaleert wel dat het resort op het moment nog weinig fte’s heeft in verhouding tot de beoogde veelomvattende plannen. Op basis van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: de commissie vindt de activiteiten eerder voortbouwend dan vernieuwend voor het resort. De gekozen thema’s passen echter goed bij de maatschappelijke ontwikkelingen in de regio en in het bredere debat. Het resort toont daarmee relevante en slimme keuzes. Op basis van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De manier waarop het resort naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: de publieksparagraaf bevat een goed geïntegreerde doelgroepenbenadering. Het resort is zich bewust dat de toevallige bezoeker op locatie begeleid moet worden en hiervoor worden extra middelen ingezet. Het communicatieplan biedt voor de commissie voldoende vertrouwen dat een breder publiek bereikt wordt. Op basis van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: de aanpak van het resort is eigenzinnig en onderscheidt zich in het Noorden van Nederland met haar kunstprogramma op onverwachte plekken in de publieke ruimte. De samenwerking met partners als SYB, Sign en Into Nature zorgt voor een versteviging van de mogelijkheden voor kunstenaars in de regio. Het resort wordt financieel ondersteund door de gemeente Groningen. Op basis van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van het resort ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.