Stichting voor het Hedendaags Object

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Stichting voor het Hedendaags Object en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: de commissie is van mening dat de artistiek-inhoudelijke visie onvoldoende is uitgewerkt. Zij mist een overtuigende onderliggende curatoriële visie op de rol en functie van hedendaagse beeldende kunst in de wereld anno nu. Hoewel zij waardering heeft voor de kwaliteit van de geselecteerde kunstenaars uit het recente verleden, mist zij een samenhang in de keuze, waardoor de programmering te vrijblijvend is. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: het programmaplan mist volgens de commissie een artistieke rode draad. De selectie van kunstenaars die worden genoemd in de aanvraag zijn van voldoende kwaliteit. De aanpak vertrekt echter vanuit een vrijblijvend idee over het bij elkaar brengen van kunstwerken, waardoor het programma zich niet genoeg onderscheidt van de programmering van andere instellingen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: de verhouding tot maatschappelijke ontwikkelingen is in sommige onderdelen aanwezig, maar er ligt naar de mening van de commissie geen afgewogen idee aan ten grondslag. Zij vindt de activiteiten een herhaling van zetten, in schaal ietwat vergroot, maar vernieuwingen vinden niet voldoende plaats. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De manier waarop Stichting voor het Hedendaags Object naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: Stichting voor het Hedendaags Object geeft een opsomming van haar doelgroepen, maar vervolgens wordt niet omschreven hoe die doelgroepen worden bereikt. De commissie mist een onderbouwde communicatieparagraaf waarin de strategie voor publieksverbreding uiteen wordt gezet. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als slecht.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: hoewel de commissie waardering heeft voor de ambitie van Stichting voor het Hedendaags Object, is zij van mening dat het programma zich te weinig onderscheidt van andere instellingen in de lokale of regionale context. Zij mist daarnaast interessant inhoudelijke samenwerkingspartners en financieel draagvlak van lokale en/of regionale partners. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Stichting voor het Hedendaags Object ruim onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.