RADIUS

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van RADIUS in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: zij heeft grote waardering voor de actuele thema’s en de manier waarop RADIUS die aankaart. Zij vindt de presentaties rondom relevante discursieve ideeën over de relatie tussen kunst en ecologie aansprekend. Hoewel RADIUS een zeer jong initiatief is, vindt de commissie dat het zich in korte tijd zeer positief heeft ontwikkeld. Zij is enthousiast over de coherente programmering, de bijzondere locatie en de mate waarin RADIUS relevante kunstenaars aan zich bindt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als goed.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: de mate waarin het programmaplan aansluit bij de ontwikkeling van het kunstpodium is heel positief. De commissie herkent in de programmering artistieke urgentie en is enthousiast over de kwaliteit van de betrokken kunstenaars. Door de combinatie met wetenschap weet RADIUS beeldende kunst in een interessant en opiniërend perspectief te plaatsen. Ook de randprogrammering en de samenwerking met TU Delft vindt de commissie veelbelovend. Wat de commissie opvalt is dat het team klein is en de begroting bescheiden, terwijl de plannen op alle niveaus erg ambitieus zijn. Maar zowel de curator als de geselecteerde kunstenaars wekken veel vertrouwen dat de beoogde kwaliteit ook gehaald gaat worden. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als goed.

De mate waarin RADIUS een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: zij vindt de omschrijving van de doelgroepen voldoende overtuigend, al is de toelichting op de wijze waarop de publieksplannen worden ingevuld weinig concreet. Op basis van de plannen heeft de commissie vanwege de aard van de geprogrammeerde onderwerpen het vertrouwen dat behalve een kunstpubliek ook een bredere groep geïnteresseerden aangesproken zal worden. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De bijdrage van RADIUS aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: op basis van de heldere positie die RADIUS inneemt is de commissie ervan overtuigd dat het kunstpodium van waarde is voor zowel de lokale als regionale culturele infrastructuur. Gezien het unieke uitgangspunt van RADIUS is de commissie positief over de mate waarin het zich onderscheidt van andere instellingen die culturele programma’s uitvoeren in de regio. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als goed.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van RADIUS goed is en adviseert de aanvraag toe te kennen.