Kunstenlab

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Kunstenlab en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: Kunstenlab is een gedegen organisatie en een actief platform voor kunstenaars (uit de regio en daarbuiten) om zich verder te ontwikkelen. De artistiek-inhoudelijke visie is in de ogen van de commissie helder, maar ook wat breed en algemeen geformuleerd. Zij waardeert het engagement met maatschappelijke ontwikkelingen, maar dit zou nog overtuigender kunnen worden vertaald naar actuele thematiek. Er blijkt waardering van derden uit aandacht voor de activiteiten in de media. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: het plan biedt een consequente programmering, die voortborduurt op eerdere activiteiten. Het plan is goed onderbouwd, maar zou naar de mening van de commissie nog wat spannender gearticuleerd kunnen worden, mede gezien het gekozen thema Clash & Play. De kwaliteit van de betrokken kunstenaars is goed. Op basis van de staat van dienst is er vertrouwen in de haalbaarheid van het programma. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: in het programma wordt een aantal kleine updates gedaan, maar de functies van Kunstenlab blijven in grote lijnen hetzelfde. De voorgestelde activiteiten zijn naar de mening van de commissie niet erg vernieuwend voor de organisatie zelf. Het maatschappelijk engagement zou nog scherper kunnen worden vertaald naar de programmaonderdelen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De manier waarop Kunstenlab naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: er is sprake van een heldere communicatiestrategie met een beschrijving van doelgroepen, al is deze nog wat algemeen ingestoken. De commissie heeft waardering voor het idee om jongeren te bereiken door middel van een nieuwe lijn in het hoofdprogramma. Op deze manier worden communicatiestrategie en programmering overtuigend met elkaar verbonden. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: Kunstenlab is actief in de regio. Niet alleen als kunstpodium dat is gericht op makers, maar ook door de (adviserende) rol op het gebied van kunst- en kunstenaarsbeleid in de gemeente. Het podium heeft diverse vaste samenwerkingspartners. De gemeente Deventer biedt structurele ondersteuning en er is co-financiering aangeboden door provincie Overijssel. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Kunstenlab ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.